Retrospektivní analýza souboru pacientů s diagnózoumaligního melanomu dispenzarizovaných na kožnímoddělení FN Na Bulovce v letech 1989-2000


Retrospective Analysis of a Group of Patients with the Diagnosis of MalignantMelanoma Dispensarized at the Dermatological Department of the BulovkaFaculty Hospital in 1989-2000

The objective of the work was an analysis of a group of patients with the diagnosis of malignantmelanoma. The group comprises patients dispensarized at the dermatological department of theBulovka Faculty Hospital in 1989-2000. It is a retrospective analysis based on the documentation ofthe enlisted patients. The analysis is focused on sex, age when the diagnosis was established andperiod of dispensarization. The authors evaluated and compared the sites of the primary lesion,histopathological classification, development of secondaries, distribution of findings according toBreslowin individual years in order to ascertain whether the detection of melanomas shifts to earlierstages with a lower Breslow value, and coincidence with other tumours diseases.

Key words:
malignant melanoma - dispensarization - classification according to Breslow


Autoři: N. Vojáčková
Působiště autorů: Kožní oddělení FN Na Bulovce, Praha, prim. MUDr. Renata Schmiedbergerová
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2003, No. 3, p. 100-104
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce byl rozbor souboru pacientů s diagnózou maligního melanomu. Soubor zahrnujepacienty dispenzarizované na kožním oddělení FN Na Bulovce v letech 1989-2000. Jde o retrospektivníanalýzu, která vychází z dokumentace zařazených pacientů. Analýza se zaměřuje na pohlaví,věk při stanovení diagnózy a délku dispenzarizace. Hodnoceny a porovnávány byly lokalizace primárníholožiska, histopatologická klasifikace, vznik metastáz, rozložení nálezů podle Breslowav jednotlivých letech s cílem zjistit, zda se záchyt melanomů posunuje do ranějších stadií s nižšíhodnotou Breslowa a koincidence s jinými nádorovými onemocněními.

Klíčová slova:
maligní melanom - dispenzarizace - klasifikace podle Breslowa

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se