Vplyv nikelsulfátu, káliumdichromátu, kobaltnitrátua kadmiumsulfátu na expresiu ICAM-1 a HLA-DRmolekúl na kultivovaných ľudských keratinocytoch


Effect of Nickel Sulphate, Potassium Dichromate, Cobalt Nitrate and CadmiumSulphate on Expression of ICAM-1 and HLA-DR Molecules on Cultivated HumanKeratinocytes

The authors tested the capacity of known allergens nickel sulphate, potassium dichromate andcobalt nitrate to induce expression of surface adhesive molecules ICAM-1 and HLA-DR on cultivatedhuman keratinocytes as compared with cytotoxic cadmium sulphate.To test expression of surface molecules they used the method of direct immunofluorescence andimmunoprecipitation. They recorded only a weak irregular expression of ICAM-1 after the action ofnickel sulphate. Potassium dichromate, cobalt nitrate and cadmium sulphate did not induce ICAM-1expression. None of the tested allergens induced expression of the HLA-DR molecule.Conclusion: When using the above methods, assessment of expression of ICAM-1 and HLA-DRmolecules on cultivated human keratinocytes is not a reliable marker for testing the possibleallergizing potential of chemical substances.

Key words:
cultivated human keratinocytes - adhesive surface molecules ICAM-1 - HLA-DR -allergens - testing


Autoři: A. Lozseková 1;  Kaiser H.-W. 2;  T. Danilla 3;  J. Buchvald 1;  J. Šimko 4
Působiště autorů: I. Kožná klinika LF UK a FN, Bratislava, prednosta prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc. 2Universitäts-Hautklinik, Bonn, prednosta prof. Dr. med. Hans-Wilhelm Kreysel 3Detská kožná klinika DFNsP, Bratislava, prednosta doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc. 4II. gynek 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2003, No. 3, p. 105-110
Kategorie: Články

Souhrn

Autori testovali schopnosť známych alergénov nikelsulfátu, káliumdichromátu a kobaltnitrátuindukovať expresiu povrchových adhezívnych molekúl ICAM-1 a HLA-DR na kultivovaných ľudskýchkeratinocytoch v porovnaní s cytotoxickým kadmiumsulfátom.Na sledovanie expresie povrchových molekúl použili metódu priamej imunofluorescencie a imunoprecipitácie.Zaznamenali len slabú, nepravidelnú expresiu ICAM-1 po pôsobení nikelsulfátu,káliumdichromát, kobaltnitrát a kadmiumsulfát expresiu ICAM-1 neindukovali. Žiaden z testovanýchalergénov nevyvolal indukciu expresie HLA-DR molekuly.Záver: Pri použití uvedených metodík nie je sledovanie expresie molekúl ICAM-1 a HLA-DR nakultivovaných ľudských keratinocytoch preukazným markerom na testovanie možného alergizujúcehopotenciálu chemických látok.

Klíčová slova:
kultivované ľudské keratinocyty - povrchové adhezívne molekuly ICAM-1,HLA-DR- alergény - testovanie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se