Syndrom Churgův-Straussové


Churg-Strauss Syndrome

The Churg-Strauss syndrome is one of the relatively rare prognostically serious diseases witha high mortality. The dermatological manifestations are usually discrete and not typical. A usefuland frequently decisive criterium is histological examination. The authors describe two femalepatients, one, aged 23 years, developed soon after the skin manifestations general complications ofvasculitis and the disease proved fatal despite intensive care. In the other patients - aged 45 years -the development of the disease was also very rapid but less severe. The authors emphasize thenecessity of careful correlation of clinical and laboratory data and a detailed case-history which canlead to the establishment of a correct diagnosis and early administration of effective therapy.

Key words:
Churg-Strauss syndrome - dermatological manifestations - histological examination


Autoři: D. Stuchlík 1;  J. Šich 1;  L. Pock 2;  Z. Dvořák 3;  J. Gregor 4;  J. Dušek 4;  prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. 5;  M. Tomšová 6;  Z. Nožička 6;  Z. Hrnčíř 4
Působiště autorů: Kožní oddělení, Krajská nemocnice Pardubice, Ústav zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2Dermatohistopatologická laboratoř, Praha 8 3Revmatologická ordinace, Pardubice 4II. interní klinika FN, Hradec Králové 5Kardiologické oddělení, Krajská nemocnic 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2003, No. 3, p. 105-110
Kategorie: Články

Souhrn

Syndrom Churgův-Straussové patří mezi poměrně vzácné, prognosticky závažné onemocněnís vysokou mortalitou. Kožní projevy obvykle bývají diskrétní a málo typické. Přínosné a mnohdyrozhodující kritérium je histologické vyšetření. V práci jsou popsány případy dvou pacientek,z nichž u 23leté došlo záhy po objevení kožních projevů k rozvoji celkových komplikací vaskulitidya onemocnění i přes intenzivní péči skončilo fatálně. U další pacientky - 45leté byl průběh onemocněnírovněž velmi rychlý, ale byl méně závažný. V práci je zdůrazněna nutnost pečlivé korelaceklinických a laboratorních údajů i podrobné anamnézy, které společně mohou vést ke stanovenísprávné diagnózy a včasnému zavedení účinné terapie.

Klíčová slova:
Syndrom Churgův-Straussové - kožní projevy - histologické vyšetření

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se