Přehled a možné perspektivy vývoje situace STD/HIV/AIDS v Ceské republice v posledních 10 letech


Review and Possible Perspectives of the Development of the Position STD/HN/AIDS in the Czech Republic during the Last Ten Years

The author summarizes the development which occurred after the profound transformation of our health services from entirely state owned to predominantly private services. Despite this, from the aspect of the state and many of our foremost specialista efforts esere made to preserve many positive developmental trends of venereology in this country. The latter developed since the beginnings of Czechoslovakia. These trends comprised abolition laws, systematic screening, dispensarization, epidemiological surveys, accurate statistice, mutual interrelations of departments concerned with education of workers, radical solution of the incidence of syphilis after the war by the PN (venereal diseases project) etc. It was necessary to accommodate to the netyly developed position associated with the incidence of HIV/AIDS, the different funding of the health services, extensive changes of legislativy, its scatter and delay of a uniform solution. Last but not least, it is also the higher incidence of prostitution and the problem of refugees from other countries of the world. The authors emphasize the necessity to restore comprehensive and systematic education of all workers. They indicate also a certain idea how to resolve the problem of venereology in the Czech Republic and its integration in other organizational strnctures.

Key words:
HIV/AII)S - incidence in the Czech Republic - prostitution


Autoři: V. Resl
Působiště autorů: Kožní klinika LF UK, Plzeň přednosta prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2001, No. 6, p. 323-326
Kategorie: Články

Souhrn

Článek je souhrnem vývoje, který nastal po bouřlivé přeměně našeho zdravotnictví z totálně státního v převážně soukromé. Přesto z hlediska státu i předních našich odborníků byla snaha udržet mnohé pozitivní vývojové trendy venerologie u nás. Ty se vyvíjely již od vzniku Československa. Byly to aboliční zákony, důsledná depistáž, dispenzarizace, epidemiologické šetření, precizní statistika, vzájemná provázanost pracovišti, edukace pracovníků, radikální řešení výskytu sy%lidy po válce akcí PN atd. Bylo nutné se přizpůsobit nově vzniklé situaci spojené s výskytem HIV/AIDS, jiným způsobům financování zdravotnictví, rozsáhlé změně legislativy, její roztříštěnosti a odsouvání jednotícího řešení. V neposlední míře je to i větší výskyt prostituce i problematika běženců z jiných států světa. Je zdůrazněna potřeba obnovy komplexní a systematické edukace všech pracovníků. Naznačena je i určitá představa řešení problematiky venerologie v České republice a její začlenění do ostatních organizačních struktur.

Klíčová slova:
HIV/AIDS - výskyt v ČR - prostituce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2001 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se