Objektivizace barvy kůže - chromametrie (kolorimetrie, chromatometrie) a remitenční spektrofotometrie - I


Objectivization of Skin Colouration - Chromametry (chromatomerry, colorimetry) and Remittance Spectrophotometry

The publication is the introduction to a series of papers concerned with the objective evaluation of colour changes of the slon to which we devoted attention for ahnost 30 years. The authors outline the history of different subjective, photographic and photometric methods. The best evaluations are obtained nowadays by chromameters (colorimeters), instruments for assessment of erythema and dermaspectrometers and spectrophoto(fluori)meters.In the section on chromatometry the authors discuss the physical basis of estimations by the CIE system, the principle of estimation, standardization and reproducibility of the procedure and they mention the present state of equipment and possibilities. The authors mention in more detail instrnments such as MicroColor, Dermaspectrometer and ErythemMeter. They emphasize the importance of the erythema and melanin index.In the hnal part of the paper the authors summarize possibilities how to use chromatometry in practice. This involves in particular evaluation of erythhmms and their intensity, pigmentation, ageing of slon, effect of treatment (psoriasis, atopy), side-effects of drng (e.g. local corticosteroids) protective UV procedures, detergents, epicutaneous tests etc.

Key words:
chromametry - colorimetry - reflex, remittance, reflectance spectrophotometry of the slon - objectivization of slon colour


Autoři: V. Resl 1;  J. Průcha 2;  P. Cetkovská 1;  T. Fikrle 1
Působiště autorů: Kožní klinika LF UK, Plzeňpřednosta prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc. 2Embitron Plzeň - Sdružení pro lékařskou elektroniku
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2001, No. 6, p. 318-322
Kategorie: Články

Souhrn

Publikace je úvodem k sérii prací z objektivního posuzování barevných změn kůže, kterému se věnujeme téměř 301et. Nastíněna je historie různých metod subjektivních, fotografických a fotometrických. Nejlepší posouzení nyní poskytují chromametry (kolorimetry), měřiče erytému a dermaspektrometry a spektrofoto(fluori)metry.V oddflu o chromametrii jsou probrány fyzikální základy měření systémem CIE, princip měření, standardizace a reprodukovatelnosti postupu a je uveden současný stav přístrojového vybavení a možnosti. Blíže jsou zmíněny přístroje MicroColor, Dermaspektrometr a ErythemMeter. Zdůrazněn je význam indexu erytému a melaninu.Na konci práce jsou shrnuty praktické možnosti využití chromametrie v praxi. Jde především o posuzování erytémů a jeho intenzity, pigmentací, stárnutí kůže, efektu léčby (psoriáza, atopie), vedlejších účinků léků (např, lokálních kortikosteroidů), ochranných UV prostředků, detergentů, epikutánních testů atd.

Klíčová slova:
chromametrie - kolorimetrie - reflexní, remitenční, reflektanční spektrofotometrie kůže - objektivizace barev kůže

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2001 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se