Ramsayho Huntov syndróm - multidisciplinárny problém


Ramsay Hunt’s Syndrome - a Multidisciplinary Problem

The author submits a comprehensive view on the problem of Ramsey Hunt’s syndrome. He discusses the history, classification, anatomy, clinical picture, pathogenesis, epidemiology, diagnosis, therapy, course and prognosis of the syndrome.Ramsey Hunt’s syndrome was described in 1907 by the American neurologist James Ramsay Hunt who elaborated the anatomical and clinical classification of the syndrome. The classical Ramsay Hunt’s syndrome is characterized by a triad of symptoms - paresis of the facial nerve, symptoms of vestibulocochlear dysfunction and herpetic vesicles of the external ear. The primary site of the herpes virus is in the area of the motor nucleus of the VIIth nerve or a multifocal localization in the brain is involved. With regard to the possible concomitant affection of several nerves in the head the process is interpreted at present as a cranial polyneuropathy. Ramsay Hunt’s syndrome is rare, it is a disease of more advanced age groups. The diagnosis is based on a typical clinical picture supported by serological examination. The basis of therapy is a combination of systematically administered virostatics and steroids. In the background of the symptoms there may be a neoplasma. The course and prognosis are variable. For assessment of the prognosis of the facial paresis the House-Brack-mann’s scale is used.

Key words:
herpes zoster oticus - Ramsay Hunt’s syndrome - varicella-zoster virus


Autoři: Z. Szép
Působiště autorů: Katedra dermatovenerológie Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny, NsP Ružinov, Bratislava vedúca katedry doc. MUDr. K. Kolibášová, PhD.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2001, No. 5, p. 257-263
Kategorie: Články

Souhrn

Autor vo svojej práci podáva komplexný pohľad na problematiku Ramsayho Huntovho syndrómu. Je diskutovaná história, klasifikácia, anatómia, klinický obraz, patogenéza, epidemiológia, diagnóza, terapia, priebeh a prognóza tohto syndrómu. Ramsayho Huntov syndróm bol opísaný v roku 1907 americkým neurológom Jamesom Ramsaym Huntom, ktorý rozpracoval anatomickú a klinickú klasifikáciu syndrómu. Klasický Ramsayho Huntov syndróm je charakterizovaný príznakov triádou parézy n. facialis, príznakmi vestibulokochleárnej dysfunkcie a herpetickými vezikulami vonkajšieho ucha. Primárna lokalizácia herpesvírusu je v oblasti motorického jadra n. VII, alebo ide o multifokálnu lokalizáciu v mozgu. Vzhľadom k možnému súčasnému postihnutiu viacerých hlavových nervov sa proces v súčasnosti interpretuje ako kraniálna polyneuropatia. Ramsayho Huntov syndróm je zriedkavý, je chorobou vyšších vekových skupín. Diagnóza je založená na charakteristickom klinickom obraze, podporené sérologickým vyšetrením. Základom terapie je kombinácia celkovo podaných virostatík a steroidov. V pozadí syndrómu môže stáť neoproces. Priebeh a prognóza sú variabilné. Na posúdenie prognózy faciálnej parézy slúži Houseova-Brackmannova stupnica.

Klíčová slova:
herpes zoster oticus - Ramsayho Huntov syndróm - varicella-zoster virus

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2001 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se