Koncentrace metotrexátu v erytrocytech při nízkodávkovém způsobu podání a jejich vztah k úspěchu léčby psoriázy


Erythrocyte Concentration of Methotrexate and its Relationship to Efficacy of Treatment in Psoriatic Patients

The aim of the clinical study is to evaluate the Relationship to Efficacy of Treatment in Psoriatic PatientsThe aim of the clinical study is to evaluate the relationship between intracellular concentration of methotrexate (MTX), body exposition to the drug and clinical effect of low-dose methotrexate (LDMTX) therapy of psoriasis in a 3-month clinical study. 17 patients (4 men, 13 women) suffering from generalized or palmoplantar form of psoriasis were treated with MTX in the dose of 15 mg (group A, N = 11) or 7.5 mg (group B,N = 6) taken orally, once weekly. The study revealed marked interindividual variations of kinetic parameters were low. The steady state of MTX concentration in erythrocytes was obtained at the period of week 5 to 9. A statistically significant relationship was found between the body drug exposure [calculated as the area under the curve of methotrexate plasma concentration 24 hours after the first dose administration (AUCMTX)] and erythrocyte concentration of MTX at week 13 (rs = 0.93, p < 0.0001). The results showed statistically significant differences in concentration of MTX in erythrocytes between both groups at week 13 of treatment (p < 0.01, Mann-Whitney unpaired test). The response (evaluated according to the drop in PASI score) correlated significantly with erythrocyte concentration of MTX (rs = -0.69, p < 0.01). Intracellular (i.e. erythrocyte) concentration of methotrexate reflects the body exposition to the drug and therapeutic effect of LDMTX treatment.

Key words:
psoriasis - low dose methotrexate - erythrocyte concentration of methotrexate - PASI score


Autoři: J. Grim 1;  J. Chládek 1;  M. Šimková 2;  J. Vaněčková 2;  V. Koudelková 2;  J. Martinková 1;  M. Nožičková 2
Působiště autorů: Ústav farmakologie, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze přednostka prof. MUDr. Jiřina Martínková, CSc. 2Kožní klinika FN, Hradec Králové přednostka doc. MUDr. Marie Nožičková, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2001, No. 5, p. 237-242
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem studie je hodnocení vztahu mezi intracelulární koncentrací metotrexátu (MTX), expozicí organismu léku (AUMTX) a účinkem terapie nízkodávkovaným metotrexátem (LDMTX) v tříměsíční klinické studii léčby psoriázy. Celkem 17 nemocných (4 muži, 13 žen), postižených generalizovanou a palmoplantární formou psoriázy, bylo léčeno LDMTX v dávce 15 mg (skupina A, N = 10) a 7,5 mg (skupina B, N = 7) perorálně jednou týdně. Po 1. podání léku byla naměřena vysoká interindividuální variabilita kinetických parametrů MTX (maximální plazmatické koncentrace, AUCMTX, renální clearance). Na konci studie byla zaznamenána vysoká variabilita klinického efektu léčby (PASI skóre). Intraindividuální variabilita kinetických parametrů byla nízká. Rovnovážného stavu erytrocytárních koncentrací MTX bylo dosaženo mezi 5. - 9. týdnem. Byla nalezena těsná korelace mezi expozicí organismu léku (hodnocena jako AUCMTX po prvním podání léku) a koncentraci MTX v erytrocytech ve 13. týdnu léčby (rs = 0,93, p < 0,0001). Výsledky měření ukázaly statisticky významný rozdíl v erytrocytárních koncentracích léku mezi oběma skupinami ve 13. týdnu léčby (p < 0,01, Mannův-Whitneyův nepárový pořadový test). Na statisticky významné hladině pravděpodobnosti se ve 13. týdnu léčby podařilo prokázat korelaci mezi koncentrací MTX v erytrocytech a klinickým stavem nemocných, hodnoceným jako pokles v PASI skóre (rs = -0,69, p < 0,01). Expozice organismu léku se odráží v intracelulárních koncentracích farmaka a v klinickém účinku LDMTX terapie.

Klíčová slova:
psoriáza - nízkodávkovaný metotrexát - erytrocytární koncentrace metotrexátu - PASI skóre

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2001 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se