Ohlédnutí za 66. výroční konferencí České urologickém společnosti


Autoři: Jan Krhut
Působiště autorů: Urologická klinika FN Ostrava
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2020; 24(4): 309-312
Kategorie: Informace

Rok 2020 bude už navždy v našich vzpomínkách spojen s koronavirovou pandemií, která ovlivnila všechny oblasti našeho života. Poté, co se v květnu postupně začaly uvolňovat restrikce v souvislosti s první jarní vlnou, se organizační výbor pustil naplno do přípravy výroční konference v standardním formátu. Nicméně během prázdnin začalo být stále více pravděpodobné, že se na podzim dočkáme druhé vlny pandemie. Výbor ČUS tak stál před nelehkým rozhodnutím, zda pokračovat v přípravě prezenční konference, nebo začít s přípravou její alternativní podoby. V polovině srpna bylo rozhodnuto, že se tradiční konference konat nebude, protože by to bylo spojeno s vysokým rizikem nákazy nebo nutnosti karantény pro velký počet urologů se všemi konsekvencemi pro poskytování zdravotní péče v našem oboru po dobu několika týdnů, či měsíců. Toto relativně včasné rozhodnutí ušetřilo naší společnosti nemalé prostředky za případné storno poplatky za pronájmy kongresových prostor, pronájem techniky a catering. Nicméně organizační výbor byl postaven před úkol připravit během necelých dvou měsíců konferenci zcela jinak. Navíc s on‑line formátem konference tohoto rozsahu jsme zatím neměli žádné zkušenosti. Nicméně díky entuziazmu členů organizačního a vědeckého výboru se podařilo do omezeného časového prostoru vměstnat vědecký program, který obsahoval většinu toho, na co byli účastníci prezenčních konferencí doposud zvyklí – jak edukační kurzy ČAU, tak jednotlivé odborné sekce a satelitní sympózia. Oblíbené přímé přenosy z operačních sálů nahradila panelová diskuze nad jednotlivými fázemi roboticky asistované radikální prostatektomie za účasti našich předních expertů v této oblasti. Velkým úspěchem bylo, že pozvání k účasti na naší virtuální konferenci přijal prof. Stenzel z Tübingenu, který je členem vrcholné exekutivy Evropské urologické asociace a přednesl přehledovou přednášku o perspektivách lokální i systémové léčby nádorů močového měchýře. Nakonec se ukázalo jako velmi prozřetelné některé bloky konference natočit s předstihem, protože v termínu konání konference jsme se museli vyrovnat i s omezením shromažďování na maximálně šest lidí, což velmi komplikovalo logistiku přímého vysílání. Ale i to se nakonec podařilo a všechny bloky byly odvysílány dle připraveného scénáře.

Natáčení odborné sekce
Funkční urologie v září 2020 (před
povinností nosit roušku v uzavřených
prostorech)<br>
Fig. 1. Filming of the Functional Urology specialized section in September
2020 (before wearing face masks in
confined spaces became mandatory)
Obr. 1. Natáčení odborné sekce Funkční urologie v září 2020 (před povinností nosit roušku v uzavřených prostorech)
Fig. 1. Filming of the Functional Urology specialized section in September 2020 (before wearing face masks in confined spaces became mandatory)

Vedle přípravy vědeckého programu jsme velkou pozornost věnovali jednání s partnery ČUS a vystavovateli na doprovodné výstavě. Díky jejich vstřícnému přístupu a obrovskému nasazení ze strany sekretariátu ČUS a pořádající agentury tak mohla vzniknout výstava s virtuálními stánky. Kdo z vás tuto výstavu navštívil mi jistě potvrdí, že byla technicky dokonalá a v mnoha ohledech se vyrovnala doprovodné výstavě na tradiční prezenční konferenci.

Předseda ČUS prof. R. Zachoval zahajuje 66. výroční konferenci ČUS ČLS JEP<br>
Fig. 2. Professor R. Zachoval, Chairman of the Czech Urological Society,
opening the 66th Annual Czech Urological Society Conference
Obr. 2. Předseda ČUS prof. R. Zachoval zahajuje 66. výroční konferenci ČUS ČLS JEP
Fig. 2. Professor R. Zachoval, Chairman of the Czech Urological Society, opening the 66th Annual Czech Urological Society Conference

Velkým logistickým oříškem bylo uspořádání virtuální členské schůze na závěr konference, ale i ta úspěšně proběhla včetně on‑line hlasování. Osobně jsem velmi rád, že jsme mohli i v tomto nezvyklém formátu důstojně ocenit prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc., a MUDr. Míťu Rosenberga za jejich celoživotní přínos české urologii. Bývalý dlouholetý předseda výboru ČUS a přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. Hanuš se stal letošním laureátem Medaile Eduarda Hradce a Dr. Rosenbergovi bylo uděleno čestné členství v ČUS za jeho práci zejména pro ambulantní segment naší urologie.

V panelu během EAU
lecture zasedli prof. R. Zachoval, prof.
M.  Hora, MUDr. A. Brisuda a prof.
M. Babjuk (zleva)<br>
Fig. 4. The panel during EAU lecture
(left to right): prof. R. Zachoval; prof.
M. Hora; A. Brisuda, MD; and prof.
M. Babjuk
Obr. 3. V panelu během EAU lecture zasedli prof. R. Zachoval, prof. M. Hora, MUDr. A. Brisuda a prof. M. Babjuk (zleva)
Fig. 4. The panel during EAU lecture (left to right): prof. R. Zachoval; prof. M. Hora; A. Brisuda, MD; and prof. M. Babjuk

V odborné sekci Nové
operační postupy v onkourologii
diskutovali prim. M. Štursa, MUDr.
V. Študent jr., MUDr. M. Balík a prof.
M. Hora (zleva)<br>
Fig. 5. Discussion in the Novel Surgical Strategies in Oncological Urology
specialized section (left to right): head
physician M. Štursa; V. Študent Jr., MD;
M. Balík, MD; and prof. M. Hora
Obr. 4. V odborné sekci Nové operační postupy v onkourologii diskutovali prim. M. Štursa, MUDr. V. Študent jr., MUDr. M. Balík a prof. M. Hora (zleva)
Fig. 5. Discussion in the Novel Surgical Strategies in Oncological Urology specialized section (left to right): head physician M. Štursa; V. Študent Jr., MD; M. Balík, MD; and prof. M. Hora

MUDr. Míťa Rosenberg
děkuje za udělení čestného členství<br>
Fig. 6. Míťa Rosenberg, MD, thanking for being awarded honorary
membership
Obr. 5. MUDr. Míťa Rosenberg děkuje za udělení čestného členství
Fig. 6. Míťa Rosenberg, MD, thanking for being awarded honorary membership

Uspořádání letošní konference nebylo jednoduché a o to více nás těší zájem účastníků. Celkově se vás registrovalo 1 028 a po oba dny neklesal počet on‑line připojených účastníků pod 400 – a to už je pořádně nabitý přednáškový sál. Velký zájem byl i o návštěvu doprovodné virtuální výstavy. Předností on‑line konference je možnost zpřístupnit její obsah registrovaným účastníkům i po jejím ukončení na její webové stránce a doufáme, že tuto možnost využijete.

Prof. Tomáš Hanuš převzal nejvyšší ocenění ČUS – Medaili
prof. E. Hradce<br>
Fig. 7. Prof. Tomáš Hanuš received
the highest CUS award – the Medal
of prof. E. Hradec
Obr. 6. Prof. Tomáš Hanuš převzal nejvyšší ocenění ČUS – Medaili prof. E. Hradce
Fig. 7. Prof. Tomáš Hanuš received the highest CUS award – the Medal of prof. E. Hradec

S účastníky 66. výroční
konference se loučí doc. J. Krhut,
prof. R. Zachoval a MUDr. A. Petřík<br>
Fig. 8. Assoc. Prof. J. Krhut; prof.
R. Zachoval; and A. Petřík, MD, saying
goodbye to the participants of the 66th
Annual Conference
Obr. 7. S účastníky 66. výroční konference se loučí doc. J. Krhut, prof. R. Zachoval a MUDr. A. Petřík
Fig. 8. Assoc. Prof. J. Krhut; prof. R. Zachoval; and A. Petřík, MD, saying goodbye to the participants of the 66th Annual Conference

První virtuální konference ČUS je za námi. Byla to zcela nová zkušenost pro nás pro všechny. Mnohé věci při její přípravě bychom asi příště udělali s organizačním výborem jinak. Ale doufáme, že příště se už uvidíme se všemi z vás osobně příští rok na podzim v Olomouci a letošní konference tak zůstane v řadě prezenčních konferencí nadlouho jen zajímavým solitérem.

Za organizační a vědecký výbor konference

Jan Krhut

Praha, 29. říjen 2020

Kontaktní adresa:

doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Urologická klinika FN Ostrava

17. listopadu 1790

708 52 Ostrava‑Poruba

e‑mail: jan.krhut@fno.cz

Střet zájmů: Žádný.

Foto: Petr Vaněk

Prohlášení o podpoře: Autor prohlašuje, že zpracování zprávy nebylo podpořeno farmaceutickou firmou.


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 4

2020 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se