Fraktura penisu – diagnostika a léčba


Autoři: Milan Hora 1;  Ivan Trávníček 1;  Jiří Kolář 1;  Hana Sedláčková 1;  Matúš Mlynarčík 1;  Jiří Ferda 2
Působiště autorů: Urologická klinika, LF UK a FN Plzeň 1;  Klinika zobrazovacích metod, LF UK a FN Plzeň 2
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2020; 24(4): 303-304
Kategorie: Z urologické praxe v obrazech

Muž, 56 let, utrpěl při pohlavním styku ve 22 hodin večer frakturu penisu s typickými příznaky (náhlá detumescence, bolest, rozvoj hematomu těla penisu). Kromě toho měl lehkou uretroragii. Byl přijat na urologickou kliniku, ošetřující lékař zavedl močový katétr (Obr. 1), a protože byl pán po večeři, odložil řešení na ráno. Ráno provedeno 3T MRI penisu. MRI je akceptováno jako nejpřesnější vyšetření k lokalizaci a určení rozsahu traumatu (1, 2). Byla prokázána ruptura pravého kavernózního tělesa přecházející ventrálně před spongiózním tělesem až na levé kavernózní těleso. Na spongiózním tělese byla patrná na MRI v jiné rovině kontralaterálně vlasová fisura (Obr. 2a–c). Pán informován o možnostech léčby a výhodách a nevýhodách a ve shodě s ošetřujícími urology se rozhodl pro operační řešení s cílem minimalizovat následky traumatu.

Hematom penisu, zavedený močový katétr se
známkami uretroragie<br>
Fig. 1. Penile hematoma, indwelling urinary catheter
with signs of urethrorhagia
Obr. 1. Hematom penisu, zavedený močový katétr se známkami uretroragie
Fig. 1. Penile hematoma, indwelling urinary catheter with signs of urethrorhagia

3T MRI penisu<br>
Fig. 2. 3T MRI of penis
Obr. 2. 3T MRI penisu
Fig. 2. 3T MRI of penis

a) Dobře viditelná ruptura pravého kavernózního tělesa. Naznačená ruptura levé strany spongiózního tělesa (označeno šipkou); b) Sagitální řez
a) Very well visible rupture of the righ cavernous body. Indicated rupture of the left spongious body (marked by an arrow); b) Sagital section

V celkové anestezii veden podélný řez v délce 5cm nad pravou polovinou těla penisu (obr. 3), vypreparována ruptura kavernózního tělesa jdoucí skoro přes celé pravé kavernózní těleso. Spongiózní těleso bylo z pravé strany intaktní. Kavernózní těleso sešito nevstřebatelným monofilamentním polypropylenovým stehem (Premilene® 3–0). Obaly těla penisu uzavřeny polyglactinovým stehem (Vicryl® resp. Vicryl rapid® 2–0). Zaveden močový katétr. Následující den muž dimitován. Močový katétr odstraněn druhý pooperační den.

Operační revize<br>
Fig. 3. Operation
Obr. 3. Operační revize
Fig. 3. Operation

a) Řez na penisu přímo nad lézí; b) Ruptura kavernózního tělesa; vpravo od ní intaktní spongiózní těleso – žluté šipky; c) Kavernózní těleso sešito jednotlivými stehy nevstřebatelným monofilamentním polypropylenovým stehem (Premilene® 3–0); d) Obaly těla penisu uzavřeny polyglactinovým stehem (Vicryl® resp. Vicryl rapid® 2–0)
a) Incision of penile skin – direct approach; b) Rupture of the cavernous body; on the righ side, intact spongious body is visible – yellow arrows; c) The cavernous body closed with interrupted suture with Premilene® 3–0 (Non-absorbable monofilament and uncoated suture made of polypropylene); d) Skin of penis closed with polyglactine suture (Vicryl® and Vicryl rapid® 2–0)

Případ lze uzavřít s tím, že MRI je užívána jako nejpřesnější diagnostická metoda k určení rozsahu fraktury penisu. Přesná diagnostika tak umožní určit rozsah poranění a naplánovat postup léčby. Cirkumcizi se stažením kůže celého penisu (degloving) lze tak nahradit incizí přímo nad lézí. I přes nedostačená data zůstává operační revize a sutura nejdoporučovanější metodou léčby.

Střet zájmů: Žádný.

Prohlášení o podpoře: Zpracovaní článku nebylo podpořeno žádnou společností.

Došlo: 22. 9. 2020

Přijato: 23. 9. 2020

Kontaktní adresa:

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D.

Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

Dr. E. Beneše 13,

305 99 Plzeň

e‑mail: horam@fnplzen.cz


Zdroje

1. Kitrey ND, Djakovic N, Hallscheidt P, et al. Urological Trauma. EAU guidelines 2020, ISBN 978-94-92671-07-3, https://uroweb.org/guideline/urological‑trauma/#4.

2. Navrátil P, Novák I, Navrátil P st, Hoffmann P, Kříž P. Význam MRI v diagnostice fraktury penisu na kazuistice 16letého chlapce. Ces Urol 2017; 21(3): 251–254.

Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 4

2020 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se