Pandemii navzdory – Komplexní novinky v onkourologii 2020


Autoři: Barbora Žemličková
Působiště autorů: Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2020; 24(2): 155-158
Kategorie: Informace

Není náhodou, že vynecháním písmen o, r, a, v, i, r, s a přehozením hlásek o a n ve slově koronavirus vznikne zkratka KNOU – Komplexní novinky v onkourologii. Co by pro jiné mohlo být překážkou, znamenalo pro pořadatele již 5. ročníku konference výzvu. Díky progresivnímu přístupu a inovativním myšlenkám se konference KNOU 2020 i přes probíhající koronavirovou epidemii uskutečnila, a to online. Distanční formou tak zprostředkovala diskuze, aktuality a doporučení týkající se onkourologie lékařům z řad urologů a onkologů napříč celou Českou republikou (a dle ohlasu na Youtube i minimálně jednomu posluchači ze Slovenska).

Program konference byl zahájen netradičně již v průběhu dubna odvysíláním aktuálních přednášek věnujících se přístupu k léčbě onkourologických pacientů v době koronavirové epidemie pohledem nejen urologů, ale i onkologa či právníka. V prvním květnovém týdnu následně odstartovala novinka #rapidKNOU. Každý den od 4. do 21. května byly prostřednictvím twitterového profilu @KnouCz a webových stránek konference zvěřejňovány dva krátké příspěvky, ve kterých se lékaři z FN Motol dotýkají kontroverzních témat z každodenní praxe. Vrcholem konference pak byly dva živé přenosy. První vysílání bylo věnováno léčbě pokročilého karcinomu prostaty a přednášek se zhostili doc. Veselý v roli zastánce chirurgické terapie společně s prof. Fínkem obhajujícím radioterapii. Na debatu navázaly prezentacemi dr. Matoušková a doc. Soumarová, které posluchačům přednesly přehled možností hormonální terapie. Za týden od prvního přenosu jsme se mohli těšit na druhý webinář zabývající se hned několika tématy. V prvním diskuzním bloku debatoval s urology o terapii nádorů močového měchýře prof. Petruželka a o histologické klasifikaci prof. Hes. Následoval webinář věnující se terapii pokročilého karcinomu prostaty, ve kterém jsme se prostřednictvím krátkých vstupů obohatili o přístupy profesionálů z různých koutů celé republiky. Prof. Dušek navázal přednáškou o aktu‑ álních datech v onkourologii a opakovaně tak potvrdil, že nám statistika přináší cenné údaje a nuda to v jeho podání jistě není. Panel přednášek završila diskuze na téma generalizovaného nádoru ledviny, ve které se objevil vedle prof. Petruželky a dr. Matouškové prof. Hora s dr. Havlovou.

Letošní ročník se možná uskutečnil v poněkud netradičním duchu, avšak v tradičně vysoké kvalitě. Proběhlé diskuze názorně ukázaly prospěšnost mezioborové spolupráce a podtrhly myšlenku celé konference. Špičkovou úroveň mimo jiné dokládá vysoká sledovanost, kdy oba živé přenosy v době vysílání sledovalo ke 130 posluchačům, přičemž webinář streamovaný na Youtube má k dnešnímu dni již 824 zhlédnutí. Výzva Jiřího Bartošky v úvodním videu ke konferenci, abychom na KNOU nechodili, tak byla sice vyslyšena, přesto byla účast hojná a my se můžeme těšit na další ročník plánovaný na 21.–22. května 2021.

Prof. M. Babjuk při moderaci Zoom webináře<br>
Fig. 1. Prof. M. Babjuk while moderating a Zoom
webinar
Obr. 1. Prof. M. Babjuk při moderaci Zoom webináře
Fig. 1. Prof. M. Babjuk while moderating a Zoom webinar

Natáčení živých debat v TV studiu – pohled do režie<br>
Fig. 2. Shooting live debates in a TV studio – the TV
director’s room
Obr. 2. Natáčení živých debat v TV studiu – pohled do režie
Fig. 2. Shooting live debates in a TV studio – the TV director’s room

MUDr. R. Ondrejček, MUDr. A. Brisuda, prof. L. Petruželka, prof. O. Hes a prof. M. Babjuk (zleva) v televizním
studiu během natáčení živé debaty o karcinomu močového měchýře<br>
Fig. 3. R. Ondrejček, MD, A. Brisuda, MD, Prof. L. Petruželka, Prof. O. Hes, and Prof. M. Babjuk (left to right) in the
TV studio during the filming of a live debate on bladder carcinoma
Obr. 3. MUDr. R. Ondrejček, MUDr. A. Brisuda, prof. L. Petruželka, prof. O. Hes a prof. M. Babjuk (zleva) v televizním studiu během natáčení živé debaty o karcinomu močového měchýře
Fig. 3. R. Ondrejček, MD, A. Brisuda, MD, Prof. L. Petruželka, Prof. O. Hes, and Prof. M. Babjuk (left to right) in the TV studio during the filming of a live debate on bladder carcinoma

Záznam TV debaty 3 – MUDr. K. Havlová, prof. L. Petruželka, MUDr. M. Matoušková a prof. M. Hora (zleva)
diskutovali o léčbě pokročilých nádorů ledvin<br>
Fig. 4. Recording of TV Debate 3 – K. Havlová, MD, Prof. L. Petruželka, M. Matoušková, MD, and Prof. M. Hora
(left to right) discussing the treatment of advanced kidney tumours
Obr. 4. Záznam TV debaty 3 – MUDr. K. Havlová, prof. L. Petruželka, MUDr. M. Matoušková a prof. M. Hora (zleva) diskutovali o léčbě pokročilých nádorů ledvin
Fig. 4. Recording of TV Debate 3 – K. Havlová, MD, Prof. L. Petruželka, M. Matoušková, MD, and Prof. M. Hora (left to right) discussing the treatment of advanced kidney tumours

Záznam TV debaty 3 – prof. L. Dušek v televizním studiu během diskuze o aktuálních datech o epidemiologii
urologických malignit<br>
Fig. 5. Recording of TV Debate 3 – Prof. L. Dušek in the TV studio during a discussion about current data on the
epidemiology of urological malignancies
Obr. 5. Záznam TV debaty 3 – prof. L. Dušek v televizním studiu během diskuze o aktuálních datech o epidemiologii urologických malignit
Fig. 5. Recording of TV Debate 3 – Prof. L. Dušek in the TV studio during a discussion about current data on the epidemiology of urological malignancies

Diskuze během Zoom webináře – prof. M. Babjuk, doc. R. Soumarová a MUDr. M. Matoušková<br>
Fig. 6. Discussion during a Zoom webinar – prof. M. Babjuk, Assoc. Prof. R. Soumarová, and M. Matoušková, MD
Obr. 6. Diskuze během Zoom webináře – prof. M. Babjuk, doc. R. Soumarová a MUDr. M. Matoušková
Fig. 6. Discussion during a Zoom webinar – prof. M. Babjuk, Assoc. Prof. R. Soumarová, and M. Matoušková, MD

Střet zájmů: Žádný.

Prohlášení o podpoře: Zpracování této zprávy nebylo podpořeno žádnou společností.

Kontaktní adresa:

MUDr. Barbora Žemličková

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol,

V Úvalu 84,

150 06 Praha 5

e‑mail: barbora.zemlickova@fnmotol.cz


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2020 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se