Jarní edukační urologické sympózium 13.-14. duben 2018, Seč


Autoři: Jan Krhut
Působiště autorů: Urologická klinika LF OU a FN Ostrava
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2018; 22(2): 131-133
Kategorie: Informace

Jedním ze základních cílů České urologické společnosti ČLS JEP (ČUS) je kontinuální vzdělávání urologů. Tradičně nejvýznamnější vzdělávací akcí je Výroční konference ČUS, kde jsou prezentovány zejména výsledky vědeckých aktivit jednotlivých pracovišť ve formě původních prací. Dalšími tradičními vzdělávacími akcemi jsou sympózia a semináře pořádané jednotlivými sekcemi ČUS, které oslovují specifické zájmové skupiny urologů a staví především na mezioborovém přístupu. Portfolio edukačních akcí pak doplňují regionální semináře a praktické kurzy a workshopy (laparoskopické workshopy, andrologické kurzy, Škola funkční urologie). I přes tuto širokou nabídku vzdělávacích aktivit se výbor České urologické společnosti rozhodl uspořádat edukační sympózium, kde by byly urologům prezentovány souhrnně nové trendy v oboru.

prof. Babjuk a prof. Hora
při zahájení sympózia<br>
Fig. 1. Professor Babjuk and professor
Hora during opening of the
symposium
Obr. 1. prof. Babjuk a prof. Hora při zahájení sympózia
Fig. 1. Professor Babjuk and professor Hora during opening of the symposium

Program byl připraven tak, aby oslovil jak urology pracující u lůžka, tak kolegy pracující v ambulantní složce. Zájemci měli rovněž možnost nácviku praktických dovedností v oblasti flexibilní ureteroskopie a biopsie prostaty v rámci oblíbených individuálních „hands‑on“ tréningů pod vedením zkušených mentorů. Součástí programu byl i workshop „Twitter v urologii“, který zájemcům umožňoval praktické seznámení s touto moderní sociální sítí. Sympózium bylo rozděleno do čtyř samostatných bloků, z nichž dva byly věnovány tématům z ambulantní praxe, jeden se zabýval využitím moderních technologií v urologii a jeden přibližoval některé neprávem opomíjené oblasti urologie. Velký prostor byl věnován diskuzi, která ve většině případů pokračovala i v předsálí po skončení jednotlivých bloků. Účastníci sympózia, kterých se sjelo více než 130 z celé republiky, oceňovali především vysokou odbornou úroveň prezentací, ale zároveň neformální atmosféru celého setkání. Příjemně překvapila i vysoká účast rezidentů a mladých urologů. Ti měli mimo jiné možnost se seznámit se svými slovenskými kolegy, protože výbor ČUS ve snaze podporovat neformální spolupráci a osobní kontakty mezi českými a slovenskými urology, pozval k účasti na sympóziu 10 slovenských rezidentů. Význam takovýchto setkání pro budoucnost česko‑slovenských kontaktů a spolupráce podtrhla i osobní přítomnost prezidenta výboru Slovenské urologické společnosti doc. MUDr. Ivana Minčíka, PhD.

Pohled do přednáškového
sálu<br>
Fig. 2. View of the auditorium
Obr. 2. Pohled do přednáškového sálu
Fig. 2. View of the auditorium

Hands‑
on kurz flexibilní
uretroskopie (jako mentor as.
Němec)<br>
Fig. 3. Hands‑
on course of flexible
urethroscopy (under the
mentorship of assistant lecturer
Němec)
Obr. 3. Hands‑ on kurz flexibilní uretroskopie (jako mentor as. Němec)
Fig. 3. Hands‑ on course of flexible urethroscopy (under the mentorship of assistant lecturer Němec)

Hands‑
on kurz biopsie
prostaty (jako mentor doc. Záťura)<br>
Fig. 4. Hands‑
on course of prostate
biopsy (under the mentorship
of Assoc. Prof. Záťura)
Obr. 4. Hands‑ on kurz biopsie prostaty (jako mentor doc. Záťura)
Fig. 4. Hands‑ on course of prostate biopsy (under the mentorship of Assoc. Prof. Záťura)

Dík za úspěch sympózia patří především všem účastníkům, zejména přednášejícím a diskutujícím, ale rovněž všem 16 partnerům ze zdravotnického průmyslu, kteří konání této akce podpořili.

Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům se již nyní můžeme těšit na další ročník Jarního edukačního urologického sympózia, které se bude konat 12.–13. 4. 2019 v Karlových Varech. Všechny podrobnosti o přípravách a programu sympózia můžete sledovat na webových stránkách ČUS a na Twitteru pod hashtag #JEUS19.

Mezi hosty sympózia byl i předseda výboru
Slovenské urologické společnosti doc. Minčík<br>
Fig. 5. Assoc. Prof. Minčík, committee chairman of
the Slovak Urological Society, was among the guests
of the symposium
Obr. 5. Mezi hosty sympózia byl i předseda výboru Slovenské urologické společnosti doc. Minčík
Fig. 5. Assoc. Prof. Minčík, committee chairman of the Slovak Urological Society, was among the guests of the symposium

Nejnavštěvovanější Tweet z #JEUS18<br>
Fig. 6. The most popular tweet from #JEUS18
Obr. 6. Nejnavštěvovanější Tweet z #JEUS18
Fig. 6. The most popular tweet from #JEUS18

Fotogalerie z letošního sympózia je dostupná na webových stránkách www.cus.cz, na momentky zachycené samotnými účastníky sympózia se můžete podívat na Twitteru pod hashtag #JEUS18.

Za organizátory J. Krhu

Ostrava, 28. 5. 2018

Kontaktní adresa: doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Urologická klinika LF OU a FN Ostrava

Tř. 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba

e-mail: jan.krhut@fno.cz

Střet zájmů: žádný

Foto: autor

Prohlášení o podpoře: Autor prohlašuje, že zpracování článku nebylo podpořeno farmaceutickou firmou


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×