3. ročník KNOU, opět po roce na pražském Andělu


Autoři: Vojtěch Novák
Působiště autorů: Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2018; 22(2): 134-136
Kategorie: Informace

Pevnou stálicí mezi urologickými kongresy a mezi pražskými multioborovými semináři se postupně stávají Klinické novinky v onkourologii (KNOU). Klasický termín již třetího ročníku této akce v druhé polovině května kolidoval s dalšími kongresy či semináři v rámci našich oborů, přesto si KNOU našlo více jak 130 účastníků. Poutavá aktuální témata, zajímavá lokalita v blízkosti centra Prahy i osobnosti obou hlavních organizátorů každoročně přitáhnou velké množství urologů a onkologů nejen z nemocnic, ale i z ambulantní sféry.

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan
2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Marek
Babjuk, CSc., a as. MUDr. Michaela Matoušková
zahajují konferenci KNOU 2018<br>
Fig. 1. Prof. Vladimír Komárek, M.D., CSc., Dean of
the Second Faculty of Medicine, Charles University
in Prague; prof. Marek Babjuk, M.D., CSc.; and senior
lecturer Michaela Matoušková,
M.D., opening the 2018
KNOU conference
Obr. 1. Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., a as. MUDr. Michaela Matoušková zahajují konferenci KNOU 2018
Fig. 1. Prof. Vladimír Komárek, M.D., CSc., Dean of the Second Faculty of Medicine, Charles University in Prague; prof. Marek Babjuk, M.D., CSc.; and senior lecturer Michaela Matoušková, M.D., opening the 2018 KNOU conference

I v letošním ročníku si KNOU udrželo vysoký odborný i organizační standart. Většinou sekcí se stejně jako v přecházejících letech táhla hlavní myšlenka celého programu, a to je důraz na kooperaci urologů a onkologů v léčbě urologických malignit. Nelze jistě přehlédnout řadu rozdílností názorů a přístupů těchto oborů, přesto právě takovéto mezioborové semináře a diskuze pomáhají najít společnou řeč a zdůrazňují cíl nás všech, tedy co nejlepší péči pro naše pacienty.

Prof. MUDr. Jindřich Fínek,
Ph.D., MHA, a doc. MUDr. Ivan
Minčík, PhD., jako kmotři knihy
as. MUDr. Michaely Matouškové
a MUDr. Tomáše Svobody, Ph.D.,
„Multimodální přístup k nádorům
močového měchýře a prostaty“<br>
Fig. 2. Prof. Jindřich Fínek,
M.D.,
Ph.D., MHA, and Assoc. Prof. Ivan
Minčík, M.D., Ph.D., launching the
book by Michaela Matoušková,
M.D., and Tomáš Svoboda, M.D.,
Ph.D., titled “Multimodal approach
to bladder and prostate
tumours”
Obr. 2. Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, a doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD., jako kmotři knihy as. MUDr. Michaely Matouškové a MUDr. Tomáše Svobody, Ph.D., „Multimodální přístup k nádorům močového měchýře a prostaty“
Fig. 2. Prof. Jindřich Fínek, M.D., Ph.D., MHA, and Assoc. Prof. Ivan Minčík, M.D., Ph.D., launching the book by Michaela Matoušková, M.D., and Tomáš Svoboda, M.D., Ph.D., titled “Multimodal approach to bladder and prostate tumours”

Prof. MUDr. Jindřich Fínek,
Ph.D., MHA, prof. MUDr. Luboš
Petruželka, CSc., a prof. MUDr. Marek
Babjuk, CSc., během natáčení
rozhovoru pro KNOU TV. Rozhovory
jsou dostupné na www.youtube.
com<br>
Fig. 3. Prof. Jindřich Fínek,
M.D.,
Ph.D., MHA; prof. Luboš Petruželka,
M.D., CSc.; and prof. Marek
Babjuk,
M.D., CSc., shooting an interview
for KNOU TV. The interviews are
available at www.youtube.
com
Obr. 3. Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., během natáčení rozhovoru pro KNOU TV. Rozhovory jsou dostupné na www.youtube. com
Fig. 3. Prof. Jindřich Fínek, M.D., Ph.D., MHA; prof. Luboš Petruželka, M.D., CSc.; and prof. Marek Babjuk, M.D., CSc., shooting an interview for KNOU TV. The interviews are available at www.youtube. com

Prof. MUDr. Roman
Prymula, Ph.D., náměstek pro
léčebnou péči Ministerstva zdravotnictví
ČR, prezentuje datové
podklady pro plánování správné
péče a predikci počtu pacientů řešených
v multioborových týmech<br>
Fig. 4. Prof. Roman Prymula,
M.D., Ph.D., Deputy Minister for
Health Care, the Ministry of Health
of the Czech Republic, presenting
the data bases for planning good
care and predicting the number of
patients managed by multidisciplinary
teams
Obr. 4. Prof. MUDr. Roman Prymula, Ph.D., náměstek pro léčebnou péči Ministerstva zdravotnictví ČR, prezentuje datové podklady pro plánování správné péče a predikci počtu pacientů řešených v multioborových týmech
Fig. 4. Prof. Roman Prymula, M.D., Ph.D., Deputy Minister for Health Care, the Ministry of Health of the Czech Republic, presenting the data bases for planning good care and predicting the number of patients managed by multidisciplinary teams

Výhodou KNOU je z mého pohledu ideální velikost této akce. Vyzvané přednášky předních odborníků se mísí s kvalitními příspěvky mladých lékařů. Každý příspěvek doplňuje komentář či diskuze panelu a auditorium má možnost díky použití moderních technologií ve formě mobilní aplikace se do těchto diskuzí zapojit. Příjemným osvěžením letošního ročníku bylo zařazení prezentací odborníků na zobrazovací metody, které my všichni denně používáme, ale o nichž upřímně často nevíme potřebné detailní informace. Dozvěděli jsme se, co od těchto vyšetřovacích metod očekávat a kdy a jak které z nich používat, aby efektivita našich kroků byla co nejvyšší. Tyto informace nám jistě pomohou v naší každodenní praxi.

Pro nás urology z FN Motol je KNOU specifickou akcí. Jako jedni z organizátorů se naši lékaři výrazně podílí na odborném programu. Ti starší moderují některé sekce a mají vyzvané přednášky. Pro ty mladší je to příležitost osahat si přednášení před větším auditoriem a získat potřebně zkušenosti, které jistě zúročíme v našem dalším medicínském životě. I proto nás velice těší, že i tento třetí ročník byl úspěšný a účastníci odjížděli spokojeni.

Organizace obdobných seminářů a kongresů je obdivuhodná věc, obzvlášť v posledních letech, kdy sehnat sponzory, ale i přednášející, kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas, není snadné. I proto bych rád poděkoval organizátorům a všem přednášejícím, kteří se podíleli na letošním ročníku KNOU. Společně se můžeme těšit na ten další, který se uskuteční 24. a 25. 5. 2019 a na který Vás srdečně zveme.

Praha, 13. 6. 2018

Kontaktní adresa:

MUDr. Vojtěch Novák

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha

e-mail: vojtech.novak@fnmotol.cz

Střet zájmů: žádný

Foto: autor

Prohlášení o podpoře: Autor prohlašuje, že zpracování článku nebylo podpořeno farmaceutickou firmou.


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×