SELEKTIVNÍ KLAMPING PŘI ROBOTICKY ASISTOVANÉ RESEKCI LEDVINY


SELECTIVE CLAMPING ROBOTIC-ASSISTED NEPHRECTOMY

Introduction:
Currently, kidney-sparing interventions (partial nephrectomies) are recommended for all patients with T1 or T2 tumors. Minimally invasive surgical approaches for interventions on the kidneys are associated with a lower morbidity without the deterioration of oncological results. The modern robotic system da Vinci with the possibility of fluorescent imaging using indocyanine green (ICG) facilitates the identification of segmental renal arteries and ensures safe selective clamping. Nowadays, robotic assistance offers minimally invasive surgery for all candidates of open partial nephrectomy.

Description of the clinical case:
Since January 2014, we performed 52 robot-assisted partial nephrectomies using ICG using the Da Vinci robotic system type Si. Operations are performed in the lumbotomy position. Camera port is introduced through the umbilicus, for patients with higher BMI in the pararectal line. Two 8 mm robotic ports are located in the medioclavicular line. One 12 mm port for the assistant is located cranial or caudal to the camera port depending on the tumor location in the kidney. The identification of the renal artery and the preparation of the segmental branches are the first steps. After loading the vascular clamps ICG is applied intravenously. The starting dose is 1.5 ml with the concentration of 2.5 mg/ml ICG. After 5 to 10 seconds we are able to identify with fluorescent imaging the individual parts of the kidney without blood flow. The partial nephrectomy is then performed in the displayed ischemic segment. Upon finishing the suture and removal of vascular clamps, ICG is reapplyed to check the quality of blood flow of the kidney and the range of the ischemic area given the suture of the defect.

Conclusion:
Robot-assisted partial nephrectomy is a safe method for the treatment of renal cell carcinoma. Selective clamping with fluorescence control reduces the risk of ischemic renal damage.

Key words:
Indocyanine green, minimally invasive approaches, partial nephrectomy, robotic-assisted surgery


Autoři: Jiří Kočárek 1,2;  František Chmelík 1;  Jiří Heráček 1,2;  Markéta Matějková 1;  Milan Čermák 1
Působiště autorů: Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 1;  Urologická klinika, 1 lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze 2
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2016; 20(4): 257-258
Kategorie: Video

Souhrn

Úvod:
Záchovné výkony na ledvině (resekce ledviny) jsou v současné době doporučovány u všech nádorů klasifi kace T1 a T2 Miniinvazivní operační přístupy k výkonům na ledvinách jsou spojeny s menší morbiditou bez zhoršení onkologických výsledků. Moderní robotický systém da Vinci s možností fluorescenčního zobrazení při použití indocyaninové zeleně (ICG) usnadňuje identifikaci segmentární renální tepny a zajišťuje bezpečný selektivní klamping. Robotická asistence dnes umožňuje nabídnout miniinvazivní výkon všem kandidátům otevřené resekce ledviny.

Popis klinického případu:
Od ledna 2014 jsme provedli 52 roboticky asistovaných resekcí ledvin s využitím ICG. Při operaci jsme používali robotický systém da Vinci Si. Výkony provádíme v lumbotomické poloze. Kamerový port zavádíme v pupku, u pacientů s vyšším BMI v pararektální linii. Dva 8mm robotické porty zavádíme v medioklavikulární linii. Jeden 12mm port pro asistenta kraniálně, případně kaudálně od optického portu v závislosti na lokalizaci tumoru v ledvině. Výkon zahajujeme identifikací renální arterie a preparací segmentárních větví. Po naložení cévních svorek intravenózně aplikujeme ICG. Začínáme dávkou 1,5 ml při koncentraci ICG 2,5 mg/ml. Po 5 až 10 vteřinách ve fluorescenčním zobrazení detekujeme jednotlivé neprokrvené oblasti ledviny. Resekci ledviny následně provádíme v zobrazeném ischemickém segmentu. Po dokončení sutury ledviny a odstranění cévních svorek opětovnou aplikací ICG kontrolujeme kvalitu prokrvení ledviny a rozsah ischemické oblasti daný suturou defektu.

Závěr:
Roboticky asistovaná resekce ledviny je bezpečná metoda léčby renálního karcinomu. Selektivní klamping s fluorescenční kontrolou snižuje riziko ischemického poškození ledviny.

Klíčová slova:
Indocyanová zeleň, miniinvazivní přístupy, resekce ledviny, roboticky asistované výkony.


Videa v českém a anglickém jazyce jsou ke shlédnutí na stránkách České urologie

Došlo: 23. 11. 2016

Přijato: 8. 12. 2016

Střet zájmů: žádný

Prohlášení o podpoře: Autor prohlašuje, že zpracování článku nebylo podpořeno farmaceutickou firmou.

Kontaktní adresa:

MUDr Jiří Kočárek, Ph.D.

Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

e‑mail: jiri kocarek@uvn.cz


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 4

2016 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se