A REPORT FROM THE 37TH WORKING DAYS OF PAEDIATRIC NEPHROLOGY AND THE 27TH ANNUAL MEETING OF PAEDIATRIC UROLOGISTS


Autoři: Oldřich Šmakal
Působiště autorů: Urologická klinika LF UP a FN Olomouc
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2016; 20(2): 172-173
Kategorie: Informace

Ve dnech 19.−21. 5. 2016 proběhly v Olomouci 37. Pracovní dny dětské nefrologie a 27. Výroční setkání dětských urologů. V příjemném prostředí Clarion Congress Hotelu se společného vědeckého jednání obou odborností účastnilo 153 lékařů a 37 sester. Bohatý vědecký program byl sestaven tak, že přednášky se specifickou nefrologickou nebo urologickou problematikou byly předneseny na samostatných jednáních sekcí odborných společností.

Pro společnou část konference byla zvolena problematika řešící styčná témata pro oba spolupracující obory. 

Foto 1. Slavnostní zahájení
Photo 1. Opening ceremony
Foto 1. Slavnostní zahájení Photo 1. Opening ceremony

V programu části konference, který byl připravený pracovní skupinou dětské nefrologie České pediatrické společnosti, bylo předneseno v pěti tematických blocích 24 vyzvaných přednášek, originálních sdělení a kazuistik. U pěti posterů proběhla kvalitní diskuze.

Pediatrická sekce České urologické společnosti připravila jednání ve čtyřech tematických blocích. První blok byl věnovaný diagnostice a léčbě dětské urolitiázy. Druhý blok, ve kterém vystoupili zahraniční hosté − Alexander Springer z Vídně a Grzegorz Kudela z Katowic, byl věnovaný problematice obstrukčních uropatií. V dalších dvou blocích byla přednesena vária − zajímavé přednášky hodnotící zkušenosti jednotlivých pracovišť s diagnostikou a léčbou urologických onemocnění dětského věku.

Foto 2. Pohled do přednáškového sálu 37. Pracovních dnů dětské nefrologie
Photo 2. View to the lecture hall of the 37<sup>th</sup> Working Days of Paediatric Nephrology
Foto 2. Pohled do přednáškového sálu 37. Pracovních dnů dětské nefrologie Photo 2. View to the lecture hall of the 37<sup>th</sup> Working Days of Paediatric Nephrology

Foto 3. Pohled do přednáškového sálu 27. Výročního setkání dětských urologů
Photo 3. View to the lecture hall of the 27&lt;sup&gt;th&lt;/sup&gt; Annual Meeting of Paediatric Urologists
Foto 3. Pohled do přednáškového sálu 27. Výročního setkání dětských urologů Photo 3. View to the lecture hall of the 27<sup>th</sup> Annual Meeting of Paediatric Urologists

Foto 4. Generální partner obou setkání
Photo 4. General partner of both the meetings
Foto 4. Generální partner obou setkání Photo 4. General partner of both the meetings

Foto 5. Setkání provázely časté diskuze, na fotografii prof. Dvořáček
Photo 5. Attendees had frequent discussions during the meetings; prof. Dvořáček in the photograph
Foto 5. Setkání provázely časté diskuze, na fotografii prof. Dvořáček Photo 5. Attendees had frequent discussions during the meetings; prof. Dvořáček in the photograph

Společné jednání obou sekcí odborných společností se uskutečnilo ve třech tematických blocích. První blok byl věnovaný problematice recidivujících močových infekcí a dysfunkční mikci, druhý neonatální a kojenecké hydronefróze a třetí monosymptomatickému nočnímu pomočování – enuréze.

Na přednesené přehledné přednášky s edukačním základem navazovala bohatá a zajímavá diskuze. Její rozsah byl bohužel částečně omezen časovým rozvrhem konference. Bylo by velmi přínosné, kdyby obě pracovní skupiny vyhodnotily především přednášky a diskuzi řešící problematiku močových infekcí, mikční cystouretrografie a enurézy a vypracovaly společné závěry, které by se mohly uplatnit v další praxi.

Pracovní část konference měla velmi vysokou úroveň, které se vyrovnala i společenská část setkání. Pro zúčastněné byl jistě krásným zážitkem varhanní koncert s komentovanou prohlídkou varhan ve farním kostele sv. Mořice. Zkvalitnění další vzájemné spolupráce, navázání nových pracovních kontaktů umožnilo příjemné prostředí společenského večera.

Celý program konference včetně abstrakt je dostupný v elektronické verzi v archívu konference. Poděkování patří generálnímu partnerovi konferencí společnosti Ferring Pharmaceuticals CZ, s.r.o. a hlavním partnerům společnostem Alexion Pharma Czech s.r.o. a Orphan Pharmaceuticals AG CZ, díky jejichž podpoře se mohla konference uskutečnit. Bylo by velmi dobré v tradici společných setkání dětských nefrologů a urologů nadále pokračovat.

Vřele bych doporučoval intervaly společných konferencí (nyní proběhla až po 7 letech) zkrátit a zvážit, zda společné setkání uspořádat skutečně jako společné, bez samostatných jednání obou odborností, a zda snížením počtu přednášek neotevřít více prostoru pro diskuzi, která je hlavním kořením vědeckých konferencí.

MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.

člen organizačního výboru a odborný garant konference za dětskou urologii

Olomouc, 5. června 2016

Kontaktní adresa:

MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.

Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

e-mail: smakalo@fnol.cz

Střet zájmů: žádný

Prohlášení o podpoře: Zpracování toho sdělení nebylo podpořeno žádnou společností.

Ilustrační foto: SOLEN, s.r.o.


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2016 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
nový kurz
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se