KNOU 2016 – KOMPLEXNÍ NOVINKY V ONKOUROLOGII


Autoři: Antonín Brisuda
Působiště autorů: Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2016; 20(2): 174-175
Kategorie: Informace

Ve dnech 27. 5. a 28. 5. 2016 se v pražském hotelu Andel‘s uskutečnil první ročník konference Komplexní novinky v onkourologii (KNOU). Organizátorem a odborným garantem tohoto odborného setkání byla Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol a Onkourologická sekce České urologické společnosti ČLS JEP, na přípravě akce se podílela i Sekce rezidentů ČUS a Sdružení ambulantních urologů. Rolí prezidentů konference se zhostili prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. a as. MUDr. Michaela Matoušková. Záštitu prvnímu ročníku konference KNOU udělila Česká urologická společnost ČLS JEP, Česká akademie urologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Účastníky konference během jejího zahájení přivítal a pozdravil prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Cílem akce je přinést nemocničním lékařům i ambulantním specialistům aktuální informace, a to přehlednou a interaktivní formou, umožnit setkání předních osobností české urologie, klinické a radiační onkologie, uropatologie i dalších odborností a vyvolat širokou diskuzi na téma urologických malignit. Konference by však měla být zdrojem užitečných informací i pro širokou laickou veřejnost, k účasti byli proto pozváni také zástupci pacientských organizací. Klíčové výstupy z konference jsou prezentovány na internetu, například formou rozhovorů s vybranými hosty, a jsou tedy dostupné širokému spektru zájemců (kanál KNOU TV, dostupný na portálu youtube).

Foto 1. Panel expertů bloku Přístup k aktivnímu záchytu karcinomu prostaty
Photo 1. Panel of experts of the „Approach to active detection of prostate cancer“ block
Foto 1. Panel expertů bloku Přístup k aktivnímu záchytu karcinomu prostaty Photo 1. Panel of experts of the „Approach to active detection of prostate cancer“ block

Foto 2. Natáčení rozhovoru pro KNOU TV: prof. Babjuk a doc. Dušek
Photo 2. Shooting an interview for KNOU TV: prof. Babjuk and doc. Dušek
Foto 2. Natáčení rozhovoru pro KNOU TV: prof. Babjuk a doc. Dušek Photo 2. Shooting an interview for KNOU TV: prof. Babjuk and doc. Dušek

Letošní první ročník konference se těšil zájmu 108 lékařů, z toho 75 urologů a 33 onkologů a radioterapeutů. Odborný program byl zaměřen na karcinom prostaty a nádory ledvin, byl rozdělen do sedmi bloků s celkem 35 odbornými sděleními. Ke každému bloku byl připraven panel expertů složený z významných odborníků v dané problematice, který komentoval sdělení vyzvaných řečníků. Na začátku bloku byla vždy shrnuta aktuální doporučení Evropské urologické společnosti. Jednotlivé bloky byly ukončeny diskuzí nad vybranými kazuistikami prezentovanými zástupci z řad rezidentů.

První den konference byly na pořadu dva odborné bloky, a to „Patologická klasifikace a stanovení prognózy u pacienta s lokalizovaným karcinomem prostaty“ a „Léčba lokalizovaného karcinomu prostaty“. Významným hostem konference byl prof. Theo M. de Reijke z Amsterodamu, jenž v rámci druhého bloku přednášel o fokální léčbě karcinomu prostaty a následně poskytl rozhovor v rámci KNOU TV. Odborná sdělení prvního dne konference zakončilo satelitní sympózium společnosti Astellas na téma kastračně rezistentního karcinomu prostaty, kde byly zdůrazněny změny léčebných algoritmů a diskutována očekávání do budoucna.

Druhý den konference navázal bloky „Léčba high-risk a lokálně pokročilého nádoru“, „Přístup k aktivnímu záchytu karcinomu prostaty“, „Léčba metastatického renálního karcinomu“, Léčba kastračně refrakterního karcinomu prostaty“ a „Detekce karcinomu prostaty – současná situace a výhled do budoucna“.

Konference se snažila využít moderních technologií, například formou interaktivní diskuze cestou on-line dotazů z pléna prostřednictvím webové aplikace. Hlavní parametry, jako vyváženost témat, jejich aktuálnost a především vyvarování se přílišné redundance informací, byly nepochybně silnými stránkami konference. Organizátoři věří, že akce tohoto typu budou znamenat důležitý přínos pro onkourologickou komunitu, a proto si Vás už nyní dovolují pozvat na příští ročník KNOU plánovaný na 19. a 20. 5. 2017.

MUDr. Antonín Brisuda, FEBU

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

10. června 2016

Kontaktní adresa:

MUDr. Antonín Brisuda, FEBU

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

V Úvalu 84, 150 06 Praha

e-mail: antonin.brisuda@fnmotol.cz

Střet zájmů: žádný

Prohlášení o podpoře:

Zpracování toho sdělení nebylo podpořeno žádnou společností.

Ilustrační foto: Archiv ČUS.


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2016 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se