THE 2ND UROLOGY-NEUROLOGY SYMPOSIUM IN OSTRAVA


Autoři: Jan Krhut
Působiště autorů: Urologická klinika FN Ostrava
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2016; 20(2): 170-171
Kategorie: Informace

Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie při České urologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně uspořádala ve dnech 12. a 13. května 2. ostravské urologicko-neurologické sympozium, které se konalo v hotelu Park Inn v Ostravě. Tématem setkání byla problematika neurourologie.

Cílem sympózia bylo iniciovat hlubší zájem urologů o tuto oblast a podnítit širší mezioborovou spolupráci mezi urology, neurology a specialisty dalších odborností.

Sympozium bylo rozděleno na několik samostatných bloků, v nichž se konkrétním tématům věnovali odborníci různých oborů z Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Thomayerovy nemocnice Praha, Institutu klinické a experimentální medicíny Praha, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a Krajské nemocnice Liberec. Dva bloky byly v programu věnovány problematice míšních traumat a roztroušené sklerózy.

Foto 1. MUDr. Ženíšek během své přednášky
Photo 1. Dr. Ženíšek during his lecture
Foto 1. MUDr. Ženíšek během své přednášky Photo 1. Dr. Ženíšek during his lecture

Organizátoři však rovněž chtěli soustředit pozornost na jiná témata a ukázat, že neurourologie je průsečíkem odborného zájmu nejen urologů a neurologů, ale i dalších odborností. Velkou pozornost proto vzbudil blok věnovaný souvislostem symptomů dolních cest močových a depresí a blok sdělení na téma periferní neuropatie u pacientů s diabetem. Závěrečná část sympozia pak byla věnována diagnostice a léčbě uroinfekcí u pacientů s neurogenním měchýřem.

Jednotlivé bloky se skládaly vždy z přehledových přednášek o dané problematice a rozborů klinických kazuistik. Do jejich řešení bylo zapojeno prostřednictvím interaktivního hlasovacího systému i auditorium. Velký prostor byl věnován diskuzi, která ve většině případů pokračovala i v předsálí po skončení jednotlivých bloků.

Foto 2. Jedním z atributů sympozia byla neformální diskuze
Photo 2. Informal discussion was part of the symposium
Foto 2. Jedním z atributů sympozia byla neformální diskuze Photo 2. Informal discussion was part of the symposium

Foto 3. Pohled do jednacího sálu
Photo 3. View to the meeting hall
Foto 3. Pohled do jednacího sálu Photo 3. View to the meeting hall

Účastníci sympozia oceňovali především vysokou odbornou úroveň, ale zároveň neformální atmosféru celého setkání. Tu umocnil i diskuzní večer, který probíhal v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Dík za úspěch sympozia patří především všem přednášejícím a diskutujícím, ale rovněž všem partnerům, kteří konání této u nás zatím nepříliš obvyklé akce podpořili. Po stránce organizační zajistila bezchybný průběh sympozia společnost J&M Agency.

Za organizátory J. Krhut

Ostrava 18. května 2016

Kontaktní adresa:

doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Urologické oddělení, FN Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

e-mail: jan.krhut@fnspo.cz

Střet zájmů: žádný

Prohlášení o podpoře: Zpracování toho sdělení nebylo podpořeno žádnou společností.

Ilustrační foto: Autor


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2016 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se