DNE 22. LEDNA 2015 NÁS VE VĚKU 74 LET NÁHLE OPUSTIL doc. MUDr. MIROSLAV HANUŠ, CSc.


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2015; 19(1): 92
Kategorie: Nekrolog

Docent Hanuš byl původně vystudovaný pedagog se specializací čeština a tělocvik. Svoji medicínskou kariéru posléze začínal jako chirurg a urolog v nemocnici na Kladně a od roku 1976 na tehdy nové Urologické klinice v Praze u prof. MUDr. Eduarda Hradce, DrSc., zakladatele moderní české urologie. Jako asistent tehdejšího Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů (ILF) vlastně pokračoval v pedagogické činnosti, tentokrát postgraduální. Byl členem Americké akademie věd, Světové a Evropské urologické společnosti, Evropské organizace pro výzkum a léčbu rakoviny a České urologické společnosti. Výsledky své odborné činnosti přednášel v USA, Japonsku, Austrálii, Indonésii, na Thaj-wanu a prakticky ve všech zemích Evropy. V roce 1989 měl velkou zásluhu o uspořádání meetingu EORTC v Praze. Meeting tehdy poprvé hostila postkomunistická země.


V roce 1990 byl po úspěšném konkurzu jmenován přednostou Urologické kliniky 1. LF UK v Praze a vedoucím katedry urologie ILF. Hned v následujícím roce ale z kliniky odešel a začal systematicky budovat ambulantní Urocentrum v Praze. V roce 1992 založil Sdružení ambulantních urologů (SAU) a stal se jeho prvním a dosud posledním předsedou. SAU se záhy stalo legitimním reprezentantem ambulantních urologů a významnou silou v urologické obci. V roce 2001 založil Českou společnost pro zdraví seniorů (ČSZS) a měl, jako předseda českého organizačního výboru, významný podíl na uspořádání IV. světového kongresu ISSAM na téma Aging male v Praze v roce 2004. Poctou české medicíně byla tehdy afiliace ČSZS za řádného člena ISSAM.

V listopadu 2008 byl docent Hanuš zvolen prezidentem České urologické společnosti ČLS JEP na funkční období 2008–2011. Vedle praktické urologie se věnoval aplikovanému výzkumu, především v oblasti urologické onkologie. Pražské Urocentrum bylo zapojené do diagnostických a farmakologických studií v národním i mezinárodním měřítku. Od roku 1992 působil docent Hanuš řadu let jako jeden ze spolupořadatelů Onkourologických sympozií, která se posléze stala významným odborným fórem setkávání urologů a onkologů. Byl konzultujícím urologem Amerického velvyslanectví, nějakou dobu soudním znalcem pro obor urologie a v poslední době také revizním lékařem na ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny. V roce 2014 ho poctila Česká onkologická společnost udělením ceny za nejlepší práci uveřejněnou v Klinické onkologii, v roce 2013 v kategorii Přehled.

V roce 2010 bylo docentu Hanušovi u příležitosti jeho sedmdesátin uděleno čestné členství Slovenské urologické společnosti. Za celoživotní přínos české urologii mu bylo v roce 2011 uděleno také čestné členství České urologické společnosti ČLS JEP a stal se laureátem ceny profesora Eduarda Hradce. Do posledních dnů života byl aktivní jak v publikační, tak přednáškové činnosti.

V osobě Miroslava Hanuše ztrácí česká urologická obec nejenom špičkového urologa, ale i cílevědomého člověka pevných zásad, pracovitého kolegu a milého přítele.

Čest jeho památce!

Ivan Kawaciuk, Michaela Matoušková


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se