ESOU 2014


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2014; 18(1): 73-74
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 17. až 19. ledna 2014 hostila Česká republika 11. konferenci Onkourologické sekce Evropské urologické společnosti (ESOU). Setkání téměř 900 delegátů z celého světa v centru Prahy slavnostně zahájili předsedové ESOU a České urologické společnosti ČLS JEP, prof. M. Brausi (Itálie) a prof. M. Babjuk. Od řečnického pultu hosty přivítali též rektor Univerzity Karlovy prof. V. Hampl a viceprezidentka České onkologické společnosti ČLS JEP prof. J. Abrahámová.

Program konference tradičně zahrnoval téměř všechny oblasti onkourologické spe-cializace, přičemž letošní ročník byl připraven s větším důrazem na léčbu starších pacientů, kterých s ohledem na demografický vývoj stále přibývá.

Úvodní blok přednášek byl zaměřen zejména na otázky karcinomu prostaty, dle očekávání proběhla rovněž diskuse na téma jeho screeningu a diagnostiky. V několika přednáškách bylo poukázáno na roli MRI v diagnostice a monitorování nádorů prostaty. Dále byla probrána i témata týkající se kontroverzí jednotlivých terapeutických postupů.

Z odpoledních přednášek, které se týkaly tumorů ledvin a močového měchýře, si dovolím vyzdvihnout divácky velmi atraktivní diskusi porovnávající tradiční a nové terapeuticko-diagnostické metody u karcinomu močového měchýře. Prof. Witjes nejprve obhajoval použití fluorescenčního zobrazení během transuretrální resekce pro nádor měchýře (TURB). Prof. O’Brien z Velké Británie následně argumentoval ve prospěch klasické endoskopie bílým světlem spolu s cytologií. Poukázal na skutečnost, že nové endoskopické zobrazovací techniky nevedou ke změnám navazujících terapeutických postupů. Současně doporučil u exofytických nádorů nahradit klasickou resekci tumoru en bloc resekcí. Zajímavý příspěvek prof. Volpeho se týkal léčby tumorů ledvin o velikosti nad 3 cm u starších pacientů. Přednášející obhajoval u velmi starých nemocných omezení chirurgické intervence pouze na případy rychle rostoucích nádorů.

Závěr pátečního programu byl věnován možnostem intravezikální chemoterapie nádorů močového měchýře a indikacím k terapii BCG či MMC.

Sobotní ráno bylo zasvěceno rozličným léčebným modalitám u high-risk karcinomu prostaty. Zazněly na jedné straně přednášky prezentující dobré výsledky vysokodávkované radioterapie v kombinaci s hormonální terapií (prof. Bossi), na straně druhé příspěvky propagující chirurgickou intervenci metodou otevřenou (prof. Van Poppel), roboticky asistovanou (prof. Wiklund) i laparoskopickou (prof. Rassweiler), obohacené o videozáznamy z operačních výkonů. Následovala série přednášek o nádorech varlat, jíž uvedl prof. Tanstad pojednáním o přístupu k tumorům v I. stadiu. Skupina high-risk tumorů, u nichž je nezbytné nasazení chemoterapie, dle jeho mínění doposud nebyla zcela jasně definována. Přesto označil za možné identifikovat pacienty s low-risk tumorem (nádory bez invaze do rete testis o velikosti ≤ 4 cm) a ušetřit je rizika over-treatmentu nepodáním adjuvantní léčby. Zbývající příspěvky se týkaly terapie prognosticky vážnějších tumorů a technik retroperitoneální lymfadenektomie u pacientů po chemoterapii.

V rámci polemiky na téma prostatu šetřící cystektomie se u řečnického pultu opětovně setkali prof. Maurizio Brausi a prof. M. Babjuk (foto). Zatímco prof. Brausi poukazoval na funkční výhody zahrnující především vyšší míru kontinence a schopnosti erekce, prof. Babjuk zpochybňoval onkologickou bezpečnost tohoto postupu, zejména pro možnost postižení prostatické uretry uroteliálním karcinomem a riziko konkomitantního karcinomu prostaty. Výstupem diskuse byla shoda obou přednášejících na vhodnosti metody výhradně pro vysoce selektovanou skupinu pacientů.

Předseda ESOU prof. Maurizio Brausi a prezident konference prof. Marko Babjuk během diskuse o léčbě nádorů močového měchýře
Předseda ESOU prof. Maurizio Brausi a prezident konference prof. Marko Babjuk během diskuse o léčbě nádorů močového měchýře

Poslední den kongresu zahájil prof. Pansadoro přednáškou pojednávající o komplikacích, jež mohou nastat v průběhu onkourologických operačních výkonů. Výklad byl doplněn o rozsáhlé videozáznamy, dokumentující nejen samotný vznik krizových situací (např. poranění cév, střeva), ale rovněž jejich možné způsoby řešení. Značný prostor byl věnován uplatnění cytoreduktivních výkonů u metastatických onemocnění; za zmínku stojí např. možný benefit těchto výkonů u pacientů s nádorem prostaty, malým množstvím metastatických ložisek a dobrou odpovědí na neoadjuvantní hormonální terapii. Navazující blok přednášek informoval o komplikacích spojených s radikální cystektomií a funkčních výsledcích výkonů s ortotopickou neovezikou. Prof. Artibani v tomto ohledu upozornil na možné nadhodnocení funkčních výsledků u řady těchto studií, s ohledem na neexistenci standardizovaných kritérií hodnotících kontinenci a kvalitu mikce. Celý odborný program byl zakončen několika přednáškami týkajícími se pokročilého a metastatického karcinomu prostaty.

Letošní ročník konference ESOU byl pro přednášející i posluchače nesporně velice bohatým inspiračním zdrojem, ať již po stránce profesní, nebo akademické. Celé setkání zároveň doprovázel pestrý společenský program, zvláště společenský večer, který se konal na pražském Žofíně. Snad tedy nejen odborný program, ale i pražské pamětihodnosti zanechají v účastnících nezapomenutelný dojem.

MUDr. Kateřina Dušková

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

e-mail: katerina.duskova@fnmotol.cz


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se