Spolupráca nikdy nechýbala


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2012; 16(2): 81-82
Kategorie: Editorial

Milí čitatelia časopisu Česká urologie,

neviem, ako často začínate čítať odborný časopis editoriálnym článkom. Priznám sa, že ja som doposiaľ články tohto typu len letmo prebehol očami, pričom som sa iba z ľahka zamyslel nad myšlienkami prezentované autorom článku. Ako nový člen redakčnej rady z môjho pohľadu zahraničného časopisu, si cením možnosť „prehovoriť do duše“ českého a možno aj slovenského  urológa s pocitom, že budem prezentovať nielen svoje osobné názory, ale možno aj názory mnohých slovenských urológov. Česká urológie je odborný časopis, ktorý si v súčasnosti hľadá cestu medzi renomované zahraničné periodiká. Nie je to cestá jednoduchá. Vyžaduje nadšenie, ochotu, trpezlivé a neúnavné presvedčovanie svojich spolupracovníkov, hlavne mladších  kolegov, obklopených množstvom elektronicky dostupných periódík, že existencia kvalitného domácého odborného urologického časopisu je výzvou pre všetkých, nielen pre malý okruh chronických prispievaťeľov. V tomto smere je situácia na Slovensku a v Čechách podobná. Vzhľadom ku klesajúcemu počtu príspevkov zanikol na Slovensku koncom minulého roku časopis Urológia, v ktorom bolo uverejnených aj mnoho prác českých autorov. Zostal nám teraz len jeden odborný časopis Klinická urológia, ktorý je pripravený prijímať aj príspevky českých urológov. Bohužial situácia s kvalitnými pôvodnými vedeckými článkami je asi podobná ako v časopise Česká urologie. Pravdepodobne nie sú vytorené primerané vnútorné a vonkajšie motivačné faktory jednotlivcov, resp. pracovísk, ktoré by naštartovali publikačnú aktivitu v potrebnom rozsahu a na primeranej kvalitatívnej úrovni. Z uvedeného pohľadu na Slovensku chýba spolupráca na retrospektívnych a najmä na prospektívnych multicentrických projektoch. Určite je to správna a v zahraničí osvedčená cesta, ako vytvoriť kvalitný článok vhodný na publikovanie nielen v našich časopisoch, ale aj v impaktovaných periodikách. Samozrejme, že v prvom rade si musíme v tomto smere urobiť „poriadok najskôr doma“. Prvé  výsledky týkajúce sa takejto možno aj dlhodobej spolupráce boli prezentované medzi pražskými klinickými pracoviskami. Slovenská urologická spoločnosť zabezpečila, aby všetci slovenskí urológovia dostali v krátkom čase bezplatne jedno číslo časopisu Česká urologie. Hoci je tento časopis volne dostupný na webových stránkach, cieľom tohto kroku je priblížiť písomnú verziu slovenským urológom aj z pohľadu možnej príspevkovej aktivity.

Pre slovenských urológov je česká urológia v mnohom príkladom, kam by sme mali smerovať naše snahy pri realizácií toho, čo chceme na Slovensku zlepšiť, a to nielen na profesnej úrovni, ale aj z hľadiska postavenia lekárov v spoločnosti. Myslím, si že diskusie na tému platového ohodnotenia lekárov v Čechách v mnohom inšpirovali koncom minulého roka aj slovenských kolegov. Bohužiaľ podobne ako v Čechách aj na Slovensku chýbala jednota a čo je zlý signál, chýbali osobnosti z  našich kruhov (česť niekoľkým výnimkám), ktoré by sa nebáli verejne vyjadrovať svoje názory. Žijeme v dobe, keď mladí lekári potrebujú vzory nielen po odbornej, ale aj po morálnej stránke. Nebáť sa povedať pravdu, ako to v našom zdravotníctve skutočne vyzerá, nie je síce našou odbornou a pracovnou povinnosťou, ale zatvárať oči, podliezať laťku a prispôsobovať sa neustálemu tlaku z okolia je z dlhodobého hľadiska zlá cesta. Na Slovensku máme inštitúciu (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou), ktorá má v názve komplexné zabezpečenie  kvality výkonu zdravotnej starostlivosti. Očakávané objektívne posudzovanie vzťahov poisťovne, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a pacienti ostalo iba v názve. Prevažuje represívna zložka zameraná skôr na pranierovanie nedostatkov zo strany zdravotníkov ako hľadanie východísk na zlepšenie celého systému. Slovenské zdravotníctvo potrebuje urgentnú liečbu, pretože neustále prestupujeme na mieste, chýbajú systémové opatrenia smerujúce k tomu, aby sa napríklad platba za diagnózu stala pilierom stability finačných tokov v zdravotníctve. Na Slovensku máme opäť po voľbách a s napätím očakávame, aké zmeny prinesie budúcnosť.

V tejto našej zložitej situácii sa tešíme z toho, že česká urológia neprestala úzko spolupracovať so slovenskými urológmi. Nejde len o pravidelné stretávania sa na výročných konferenciách, ale v ostatnom čase mali viacerí slovenskí urológovia možnosť zúčastniť sa  pracovných workshopov v Českej republike (laparoskopické kurzy organizované prof. M. Horom v Plzni, onkourologické operačné workshopy pod vedením prof. M. Babjuka v Motole), ale aj naopak skúsení českí operatéri zavítali na Slovensko a zúčastnili sa operačných workshopov (laparoskopické a urogynekologické workshopy v Prešove, robotická chirurgia v Banskej Bystrici). Nesmierne si vážime túto vzájomnú spoluprácu, ktorej intenzita sa nastúpením nového výboru Českej urologickej spoločnosti ČLS JEP zvýraznila aj na nedávnom stretnutí oboch výborov Slovenskej a Českej urologickej spoločnosti v Martine. Samotné rokovanie prinieslo viacero zaujimavých návrhov týkajúcich sa ďalšej vzájomnej spolupráce oboch odborných spoločností. Hovorilo sa o možnostiach školiacich pobytov rezidentov na slovenských a českých urologických pracovískách a načrtla sa vízia možného spoločného elektronického časopisu, ktorý by oslovil najmä mladú generáciu urológov. Optimistická bola aj značná aktívna účasť českých urológov na 19. výročnej konferencii Slovenskej urologickej spoločnosti.

Samozrejme, že nie všetko je „rúžové“, v skutočnosti je potrebné veľa vecí zlepšovať, nedostatky pomenovať a začať riešiť. Myslím, že vzájomná výmena skúseností tomu môže len napomôcť a staršiu generáciu urológov určité poteší to, ak mladí nezostanú mimo tohto diania.

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD,

Klinika Urológie FZO Prešov

podpredseda Slovenskej urologickej spoločnosti


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se