European urological scholarship programme (EUSP): Reálná možnost pro českého urologa?


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2012; 16(2): 135-136
Kategorie: Zprávy

CO JE TO EUSP?

EUSP – volně přeloženo jako Evropský urologický stipendijní program – byl založen jako součást Evropské urologické asociace (EAU) v roce 1992. Jeho cílem je podpora klinického a  experimentálního výzkumu napříč Evropou a umožnění sdílení znalostí a odborných dovedností mezi evropskými urology. V podstatě se jedná o možnost absolvování výzkumné nebo klinické stáže na předním evropském urologickém pracovišti. Délku a zaměření pobytu si může uchazeč zvolit dle svých preferencí a možností. V současné době jsou v nabídce EUSP následující stáže:

Scholarship – roční stáž se zaměřením na základní, klinický nebo experimentální výzkum; Clinical Research Fellowship – roční stáž se zaměřením na klinický výzkum; Clinical Visit – klinická stáž na 6 týdnů až 3 měsíce, Short Term Visit – návštěva zvoleného pracoviště maximálně na 3 týdny; Jedná se o přípravu před programy Scholarship a Clinical Research Fellowship. Visiting Professor Programme – 4denní návštěva přednosty či vedoucího pracovníka.

Mladých urologů a hlavně rezidentů se týkají první čtyři možnosti uvedené nabídky. Všeobecné podmínky jsou shodné: Žadatel musí být urolog nebo rezident; členství v EAU minimálně 6–12 měsíců dle typu stáže; věk do 40 let; zvažované pracoviště by mělo být preferenčně certifikované EBU (European Board of Urology) tréninkové centrum; veškeré klinické či experimentální vědecké projekty musí být vedeny a prováděny mimo zemi, kde je žadatel aktuálně zaměstnán; po absolvování EUSP stáže již není možno zažádat o jiný EUSP program; žádosti musí být podány v angličtině.

JAK O STÁŽ ZAŽÁDAT?

Zájemci podávají žádosti on-line na webových stránkách Evropské urologické asociace (www.uroweb.org). V žádosti je třeba splnit několik podmínek a přiložit následující dokumenty:

  • životopis (samozřejmě v angličtině);
  • seznam PubMed publikací za posledních 5 let, alespoň jedna je povinná (dle mých zkušeností však není tato podmínka absolutní);
  • kopie cestovního průkazu;
  • motivační dopis (měl by obsahovat jasnou myšlenku, co od stáže očekáváme a jak získané zkušenosti uplatníme v dalším profesním životě);
  • alespoň dva doporučující dopisy od starších zkušených urologů z naší země (například přednosta či primář pracoviště, odkud uchazeč pochází a další, ideálně na poli evropské urologie známá osobnost);
  • dopis potvrzující přijetí žadatele z hostitelské instituce. To se ukázalo být při přihlašování hlavním problémem, který byl mimo jiné řešen v sekci rezidentů na letošním kongresu EAU v Paříži. Výsledkem je, že bude učiněna snaha o vytvoření jakéhosi seznamu hostitelských institucí (měly by mít „EBU training centrum“ statut), u kterých by měl žadatel mít možnost požádat o stáž s očekáváním kladné odpovědi.
  • detailní popis a časový harmonogram práce, kterou bude žadatel na hostitelské instituci vykonávat (tento plán by měl být vytvořen hostitelských pracovištěm po potvrzení souhlasu se stáží).

Všechny náležitosti žadatel odešle do kanceláře EUSP s dostatečným časovým předstihem. Termíny pro on-line podání přihlášek jsou vždy 31. března a 30. září. EUSP po schválení stáže garantuje fi nanční podporu ve formě stipendia vždy v maximální výši určené pro jednotlivý typ stáže. Hrazeno je pouze ubytování, cestovné, pojištění, víza a omezené prostředky pro další výdaje (strava, městská hromadná doprava ap.) Po absolvování stáže je stážista povinen sepsat závěrečnou zprávu, eventuálně předložit výsledky výzkumu (publikace, prezentace ap.). V případě ročních stáží je nutné zprávy podávat průběžně, včetně průběžného vyúčtování nákladů. Stáž je možné samozřejmě předčasně ukončit, nesplňuje-li očekávání.

MOJE VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

Osobně jsem v rámci EUSP měl možnost na podzim 2011 absolvovat 3měsíční stáž Clinical Visit (dříve nazývaná Clinical Fellowship) na urologické klinice v Malmö ve Švédsku. Doporučení k výběru tohoto pracoviště mi poskytl přednosta naší kliniky profesor M. Babjuk, který na klinice v Malmö byl a zná se osobně s tamním přednostou profesorem Abrahamssonem. Nebyly  tedy potíže s obdržením již zmíněného potvrzujícího dopisu z hostitelského pracoviště, který je samozřejmě nutnou podmínkou úspěšné žádosti. Osobně však věřím, že po vytvoření seznamu hostitelských evropských pracovišť nebude problémem u těchto institucí o stáž zažádat, například za asistence České urologické společnosti ČL JEP. Absenci v zaměstnání jsem vyřešil  kombinací dovolené a neplaceného volna. Část stipendia, které činilo pro tuto variantu stáže max. 4000 €, jsem obdržel již s předstihem. Švédsko je na naše poměry relativně drahá země. Většina finančních prostředků tedy připadla na ubytování a stravu. Ubytování jsem si musel zajistit sám ve formě podnájmu, protože nemocnice žádnou možnost nenabízela. Urologická klinika v Malmö patří mezi špičku v evropském měřítku. Nabízí široké možnosti operativy, ambulantní a vědecké činnosti. Měl jsem možnost se účastnit a asistovat u otevřených, laparoskopických, roboticky asistovaných i endoskopických výkonů dle svých preferencí, dokonce některé i provádět. Velmi přínosnou jsem shledal i účast na různých konferencích nebo diskuzních setkáních se světově proslulými urologickými osobnostmi, jako je např. Mark Soloway z Miami. Po celou dobu jsem se v Malmö setkával se vřelým přijetím od švédských kolegů i samotného  profesora Abrahamssona a jeho zástupců, kteří se mnou ochotně diskutovali danou problematiku a celá stáž skutečně probíhala na bázi „sdílení a výměně zkušeností“, jak stojí na začátku tohoto sdělení.

Musím zde však podotknout, že vše je samozřejmě založeno na mezilidských vztazích a osobním přístupu a zájmu, neboli jaké si to uděláš, takové to máš. V hostitelské instituci nemá nikdo povinnost starat se o stážisty a nikdo za to není ani placen. Platí tedy pravidlo: Dozvěď se co nejvíce, ale musíš se sám snažit, zároveň nebuď na obtíž a naopak pomoz. Po skončení stáže a sepsání závěrečného hodnocení mnou i prof. Abrahamssonem jsem obdržel bez potíží zbytek stipendia. I když finančně takový pobyt, potažmo v zemi jako je Švédsko, není příliš „výhodný“, z odborného a lidského hlediska je jeho přínos nesmírný. S potěšením mohu konstatovat, že se mi podařilo některé znalosti aplikovat i na mém domovském pracovišti a bezesporu je budu využívat také v mém dalším profesním životě.

Absolvování stáže pod hlavičkou EUSP mohu tedy všem českým urologům splňujícím všechny potřebné podmínky vřele  doporučit. V případě zájmu jsem připraven poskytnout jakékoliv rady a informace.

MUDr. Antonín Brisuda, FEBU

Urologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha

e-mail: antonin.brisuda@fnmotol.cz


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se