ZMĚNY V REDAKČNÍ RADĚ ČASOPISU ČESKÁ UROLOGIE


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2011; 15(4): 263-265
Kategorie: Zprávy

Vážené čtenářky a vážení čtenáři časopisu České urologie,

chceme vás informovat, že právě probíhá monitorace SCOPUS ohledně eventuálního možného zařazení České urologie do jejich databáze. V tomto roce již proběhla evaluace ohledně zařazení do databáze PubMed/Medline, ta však byla prozatím zamítnuta. Je nutné náš časopis nadále zkvalitňovat.

Při příležitosti obměny výboru ČUS došlo i k obměně redakční rady časopisu Česká urologie. (viz úvodní strana s redakční radou). Obměna odráží změny v personálním obsazení českých urologických pracovišť a dosavadní aktivity předchozích členů redakční rady. Redakční rada byla mj. rozšířena i o zahraniční urology, kteří však ovládají český, resp. správně řečeno slovenský jazyk. Právě tyto kolegy vám chceme v následujících stránkách představit. Z výkonné redakční rady na vlastní žádost vystoupil prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc., a to vzhledem k náročné funkci předsedy ČUS. Nahradil jej doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. a výkonná redakční rada byla rozšířena o mladého nadějného urologa MUDr. Milana Krále, Ph.D. z olomoucké urologické kliniky.

6. prosince 2011

Milan Hora,

šéfredaktor časopisu Česká urologie

Doc. MUDr. Ivan Minčík, Ph.D.,

přednosta Kliniky urologie,

FZO Prešovské univerzity, Slovenská republika

* 20. října 1955


Docent Ivan Minčík ukončil Lékařskou fakultu UPJŠ v Košicích v roce 1979. Vědeckou hodnost kandidát lékařských věd získal v roce 1998 a v roce 2000 titul doktor filozofie. Má dvě atestace v oboru urologie a nadstavbovou atestaci z dětské urologie a onkourologie. V roce 2009 získal pedagogický titul docent. Od roku 2004 působí jako přednosta Kliniky urologie Fakultní nemocnice s poliklinikou akademika J. A. Reimana v Prešově. V průběhu své lékařské praxe absolvoval několik pracovních a studijních pobytů v zahraničí, například v Institutu of Urology and Nephrology Londýně, v San Franciscu v Kalifornii, v univerzitní nemocnici v Nijmegene v Holandsku a na Urologické klinice v Innsbrucku. V letech 1999–2000 pracoval jako zástupce přednosty Urologické kliniky ve Vallette na Maltě. Tyto pobyty významnou měrou přispěly k prohloubení a rozšíření jeho vědomostí z urologie, které využívá ve své lékařské praxi. Za svojí odbornou práci, vědeckou a publikační činnost obdržel několik ocenění: Cenu Slovenské urologické společnosti za nejlepší publikaci roku, Stříbrnou medaili SLS Za zásluhy o SLS, Cenu Mateja Bela v kategorii přírodních a lékařských věd (2006). V roce 2011 se stal čestným členem České urologické společnosti ČLS JEP.

Je dlouhodobě členem Vědecké rady Prešovské univerzity a členem akreditační komise MZ SR, od roku 2010 je viceprezidentem Slovenské urologické společnosti.

Doc. MUDr. Peter Weibl, Ph.D.

University Klinik für Urologie,

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, Rakousko

* 13. května 1975


V letech 1994–2000 absolvoval studium na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě – obor všeobecné lékařství. V roce 1998 se jako účastník mezinárodního programu pro studenty medicíny zúčastnil zahraniční odborné stáže na Chirurgickém oddělení v Holandsku v Univerzitní nemocnici v Leidene, 2003–2005 ukončil specializační zkoušku – urologie I. a II. stupeň a v roce 2007 subspecializační zkoušku v oblasti urologické onkologie. V roce 2007 obhájil vědecko- akademický titul „Philosophiae Doctor“ (téma dizertační práce „Kritické prístupy v diagnostike a liečbe symptomatických a komplexných cýst obličiek“), 15. listopadu 2011 obhájil vědecko-akademicky titul doc. (práca: „Súčasné dilemy a kontroverzie v diagnostike a aktívnom sledovaní malých solídnych a komplexných cystických nádorov obličiek”, v rámci habilitačního řízení.

Zaměstnání

V letech 2000–2009 – Urologické oddělení FN Sv. Cyrila a Metoda, Petržalka, Bratislava, 2009 – doposud – Urologické oddělení, Univerzitní nemocnice Lékařské fakulty, AKH, Vídeň, 2010 – doposud URO-Clinic s.r.o., Bratislava

Odborné stáže a aktivity

  • Salzburg Cornell Seminars in Urology – 15.–20. 12. 2002
  • Weil Cornell – EAU Seminar – Masterclass – 20.–26. 8. 2004
  • Urologické oddělení, Lékařská fakulta, AKH – Vídeň – květen 2004
  • EUREP-European Urology Residents Education Programe – 5.–10. 9. 2005
  • Urologická klinika, LF UK, Kramáre, Bratislava – říjen 2005
  • Urologické oddělení, LF, AKH – Vídeň – září 2006
  • Masterclass for practising urologists on medical tumor treatment, Barcelona – říjen 2006
  • Training on reconstructive surgery in urology, Mansoura University Hospital, Egypt – březen 2010
  • 2009 – Invasive bladder cancer and urinary diversion techniques, Mansoura University Hospital, Egypt – září 2011

Za svou desetiletou praxi je autorem a spoluautorem 35 vědeckých publikací, 75 přednášek, 48 publikovaných abstraktů a jedné kapitoly v rámci knižní monografie. Mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří urologická onkologie se zaměřením na karcinom ledviny, prostaty, močového měchýře a rekonstrukční chirurgické techniky.

Peter Zvara, M.D., Ph.D.

The University of Vermont, Division of Urology

* 28. února 1962


Peter Zvara ukončil v roce 1987 studium na Lékařské fakultě Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislavě a nastoupil na Urologickou kliniku LF UK, kde pracoval 5 let. V letech 1992–1996 absolvoval doktorandské studium na Urologické klinice University of California San Francisco, McGill University Montreal a University of Toronto, kde pracoval v základním a klinickém výzkumu v oblasti dysfunkce dolních močových cest a erektilní dysfunkce. Výsledky jeho výzkumu vyhrály první cenu na více soutěžích. Nejvyšší ocenění jsou Lapides Essay Contest pro výzkum v oblasti urodynamiky a neurourologie Americké urologické společnosti a dvakrát cenu za nejlepší práci roku v oblasti základního výzkumu od Kanadské urologické společnosti. Od roku 1999 pracuje na Urologickém oddělení University of Vermont v Burlingtone. Jeho laboratoř se zabývá studiem neuroregulace dolních močových cest, erektilní dysfunkcí a testováním nových technologií pro léčbu onemocnění prostaty a inkontinence moči. Působí také jako pedagog ve výuce mediků, urologických a chirurgických rezidentů. Jeho žáci vyhráli ceny za výzkum – jako například nejlepší práce sekce na Výroční schůzi Americké urologické společnosti a nejlepší práce v oblasti základního výzkumu od Společnosti pro urodynamiku a ženskou urologii, obě v roce 2009. Zvara publikoval 40 prací v mezinárodních urologických časopisech a prezentoval na mnohých sympoziích. Je členem oponentských komisí pro granty v NIH a Panelu pro standardizaci urodynamických vyšetření Evropské urologické společnosti. Je spoluautorem patentu pro bezdrátovou diagnostiku uroflow a symptomů dolních močových cest. V posledních letech úzce spolupracuje s urology v Čechách. Zprostředkoval s autory dr. Tanaghom a McAninchom a nakladatelem překlad učebnice Smithova všeobecná urologie a sestavil skupinu českých a slovenských urologů, se kterými překlad uskutečnil.


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 4

2011 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se