Využití restrikční analýzy genu pro 16S rRNA pro ověření druhové identity významných orálních mikroorganismů II. Parodontální mikroorganismy


Application of Restriction Analysis of the Gene for 16S rRNA for Verification of Species Identity of Important Oral Microorganisms II. Periodontal Microorganisms

The authors recommend a simple algorithm for the restriction-endonuclease analysis of genetic material of microorganisms present on mucous membrane of oral cavity. The method provides a significantly more precise species identification of bacteria associated with diseases of periodontium. The method is based on analysis of the part of the gene for 16S rRNA and its use is therefore universal and may be combined with identification of other clinically important organisms of oral cavity, e.g. viridans streptococci. The requirements of the method for equipment and cost are not high, as it uses a limited number of restriction enzymes. Although the method is comparable with classical biochemical methods as far as the cost is concerned, it represents an improvement due to unequivocal classification of the microorganisms, which is a general feature of molecular-genetic techniques.

Key words:
microorganisms of oral cavity – periodontal pathogens – DNA techniques


Autoři: G. Novotná 1;  J. Janata 1;  J. Dušková 2;  T. Janatová 2
Působiště autorů: Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha ředitelka prof. RNDr. B. Říhová, DrSc. 1;  Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN, Praha přednostka prof. MUDr. J. Dušková, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 106, 2006, 1, s. 17-21

Souhrn

Autoři navrhují jednoduchý algoritmus analýzy genetického materiálu mikroorganismů sliznice ústní dutiny restrikčními endonukleázami, který významně zpřesňuje druhovou identifikaci bakterií spjatých s onemocněním parodontu. Metodika je založena na analýze části genu pro 16S rRNA, její využití je proto univerzální a lze ji kombinovat s identifikací dalších klinicky významných mikroorganismů ústní dutiny, např. viridujících streptokoků. Metodika je přístrojově i celkově finančně nenáročná, neboť využívá omezený počet restrikčních enzymů. Ačkoliv je cenově srovnatelná s klasickými biochemickými postupy druhové identifikace, rozvíjí je o možnost jednoznačného zařazení mikroorganismů, což je obecný rys molekulárně genetických technik.

Klíčová slova:
mikroorganismy ústní dutiny – parodontální patogeny – DNA techniky


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×