Použití laryngální masky k zajištění dýchacích cest u pacientů s kolemčelistním zánětem


Application of Laryngeal Mask for Securing Respiratory Pathways in Patient with Circumjaw Inflammation

The authors retrospectively studied the advantages, disadvantages, risk and complications in the application of laryngeal mask (LM) to secure respiratory pathways in patients with circummaxillary/circummandibular inflammation. The authors followed 23 patients at the age 19-68 years from the point of view of age of the patients, sex, size of contracture of masticatory muscles before and after diseases. LM was introduced without the application of laryngoscope and failures, i.e. repeated intubations, the use of laryngoscope, necessary endotracheal intubation, symptoms of stomach distension, regurgitation of stomach content, aspiration of stomach content and insufficient depth of anesthesia, were followed.

The study demonstrated that LM may be usedd for a safe maintenance of respiratory pathways and makes it possible to sufficient depth of anesthesia in the therapy of circummaxillary/circummandibular inflammation of odontogenic origin. LM may be applied even in conditions associated with difficut opening of mouth and potential deformities of pharynx by in inflammatory edema.

Key words:
laryngeal mask - circummaxillary/circummandibular inflammation - laryngoscopy - endotracheal intubation


Autoři: R. Foltán 1;  J. Macháč 2;  F. Donev 1;  J. Hoffmannová 1
Působiště autorů: Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Praha přednosta prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc. 1;  Klinika anesteziologie a resuscitace 1. LF UK a VFN, Praha přednosta MUDr. M. Stříteský 2
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 106, 2006, 1, s. 22-26

Souhrn

Autoři retrospektivně studují výhody, nevýhody, rizika a komplikace použití laryngální masky (LM) při zajištění dýchacích cest u pacientů s kolemčelistním zánětem. Bylo sledováno 23 pacientů ve věku 19-68 let a sledovanými parametry byly věk pacientů, pohlaví, velikost kontraktury žvýkacích svalů před a po úvodu do anestezie (podle maximálního možného otevření úst) a přidružené choroby. LM byla zavedena bez použití laryngoskopu a byly sledovány neúspěchy, tj. opakované intubace, použití laryngoskopu, nutnost endotracheální intubace, příznaky distenze žaludku, regurgitace žaludečního obsahu, aspirace žaludečního obsahu a nedostatečná hloubka anestezie.

Studie dokázala, že LM může být použita k bezpečnému udržení dýchacích cest a že umožňuje dosáhnout požadované hloubky anestezie při léčbě kolemčelistních zánětů odontogenního původu. LM je možné i při stavech spojených s obtížným otevíráním úst a při potencionálních deformacích faryngu zánětlivým edémem.

Klíčová slova:
laryngální maska - kolemčelistní zánět - laryngoskopie - endotracheální intubace


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 1

2006 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se