Artralgie čelistního kloubu (Kazuistické sdělení)


Arthralgia of the Temporomandibular Joint (Case report)

Temporomandibular joint disorders (TMD) is a collective term for dysfunctions associated with the temporomandibular joint and masticatory muscles. In the therapy of TMD the complex conservative treatment facilitates natural regeneration capabilities of the organism is prefered to irreversible therapy based on ideal biomechanics of the temporomandibular joint (TMJ).

This report describes the complex treatment of TMJ arthralgia by low level laser therapy (GaAlAs diode laser, energy of density 15 J/cm2), physiotherapy, stabilization splint and prosthetic treatment. Treatment results were objectively confirmed by infrared thermography and magnetic resonance examination.

Key words:
temporomandibular joint pain – laser pain – laser therapy – prosthetics – magnetic resonance – infrared thermography


Autoři: H. Fikáčková 1,2;  T. Dostálová 3;  R. Vošická 3;  V. Peterová 4;  L. Navrátil 1,5;  J. Lesák 6
Působiště autorů: Ústav biofyziky a informatiky, 1. FL UK, Praha 1;  Fakulta tělesné výchovy a sportu katedra anatomie a biomechaniky, UK, Praha 2;  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 3;  MR oddělení, Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK, Praha 4;  Katedra radiologie a toxikologie, Zdravotně sociální fakulta Jihočeská Univerzita, České Budějovice 5;  Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, Praha 6
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 106, 2006, 1, s. 9-15
Kategorie: Články

Souhrn

Poruchy čelistního kloubu (TMP) jsou souhrnným označením pro onemocnění spojená s poruchou čelistního kloubu a žvýkacích svalů. Při léčbě TMP je upřednostňována komplexní konzervativní léčba podporující přirozené regenerační schopnosti organismu před ireverzibilní léčbou založenou na modelu ideální biomechaniky čelistního kloubu. Konzervativní léčba spočívá v poučení pacienta o příčinách a projevech TMP, farmakoterapii, fyzikální terapii, léčbě pomocí nákusné dlahy a fyzioterapii. Volba konkrétního způsobu konzervativní léčby by měla směřovat k odstranění příčiny vzniku TMP.

Cílem našeho sdělení je popis léčby pacienta s artralgii TMK spojenou s dislokací kloubního disku. Na základě klinického vyšetření doplněného o vyšetření magnetickou rezonancí a infračervenou termografii byla indikována komplexní léčba složená z nácviku správného stereotypu otevírání úst, neinvazivní laseroterapie (GaAlAs laser, 4x15 J/cm2, 10 terapeutických sezení), zhotovení stabilizační nákusné dlahy a protetického ošetření. Kontrolní vyšetření po ukončení léčby prokázalo výrazné snížení subjektivních obtíží pacienta, vymizení teplotních rozdílů spojovaných se zánětlivým procesem v oblasti čelistního kloubu a repozici dislokovaného kloubního disku při nasazení stabilizační dlahy.

Klíčová slova:
bolest čelistního kloubu – neinvazivni laseroterapie – protetika – magnetická rezonance – infračervená termografie


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 1

2006 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se