Proliferační aktivita v pleomorfním adenomu: možnosti predikce recidiv


Proliferation Activity in Pleomorphic Adenoma: Possible Prediction of Relapses

Pleomorphic adenoma (PA) is the commonest tumor of salivary glands. The tumor is benign, but the rate of tumor recurrences has been estimated up to 45% after simple enucleation and up to 5% after partial parotidectomy. There are no reliable histological criteria in PA indicating an increased risk of recurrence.

We decided to evaluate the significance of cell proliferation in primary PA for development of recurrence. Cell proliferation was studied by means of immunohistochemistry using monoclonal antibody MIB1 directed against cell cycle related antigen Ki-67. Salivary gland tumor registry yielded 670 PAs, and among these, 105 cases recurred. In a retrospective study we compared cell proliferation in myxoid and epithelial components of 50 cases of PAs with subsequent recurrence and of 50 cases of non-recurring PAs.

MIB1 proliferative indices in epithelial component of recurring PAs ranged between 0.1–10.6 (median 3.1) and of non-recurring PAs ranged between 0.1–3.0 (median 0.8). The MIB1 indices in myxoid component of recurring PAs were 0.0–4.0 (median 1.2) compared to those of non-recurring PAs 0.0–0.5 (median 0.2). The results were statistically significant (on the level of 5%). There was no statistical difference in proportion of epithelial and myxoid components of recurrent and non-recurrent PAs. However, much lower proportion of epithelial component was seen in recurrences (median 26%) than in primary PA (median 44 %). Proliferative activity as assessed by means of immunohistochemistry with MIB1 antibody in primary PA may help in predicting the risk of recurrences.

Key words:
salivary glands tumor – pleomorphic adenoma – recurrence – proliferative activity – prognosis – MIB1 index


Autoři: A. Skálová 1,2;  J. Walter 3;  I. Stárek 4;  M. Michal 1
Působiště autorů: Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK, Plzeň přednosta prof. MUDr. M. Michal 1;  Bioptická laboratoř s. r. o., Plzeň vedoucí prof. MUDr. A. Skálová, CSc. 2;  Stomatologická klinika LF UK, Plzeň přednosta doc. MUDr. A. Zicha, CSc. 3;  Otorinolaryngologická klinika LF UP, Olomouc přednosta prof. MUDr. J. Klačanský, CSc. 4
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 106, 2006, 1, s. 27-32

Souhrn

Pleomorfní adenom (PA) je nejčastějším nádorem slinných žláz. Přestože jde o nádor benigní, jeho klinický průběh je často komplikován recidivami. Velmi rozdílně udávané procento jejich výskytu se tradičně odvozuje od rozsahu chirurgického výkonu (45 % po enukleacích vs. <5 % po parotidektomiích), zanechávajícího ve větší či menší míře nádorová rezidua. Doposud však není zcela jasné, do jaké míry se vedle příčin čistě technického charakteru na vzniku recidiv podílejí biologické vlastnosti nádoru samotného. Tím je evokována i otázka možnosti stanovení histopatologických kritérií, umožňujících predikci rizika vzniku recidivy PA.

Z Registru nádorů slinných žláz Šiklova patologicko-anatomického ústavu, obsahujícího celkem 2061 nádorů, bylo vybráno 670 pleomorfních adenomů. Ve 105 případech tumor recidivoval. V retrospektivní studii, zaměřené na vztah mezi proliferační aktivitou v primárním nádoru a vznikem recidivy, jsme porovnali primární recidivující (50 případů) a nerecidivující PA (50 případů) s ohledem na buněčnou proliferaci v epiteliální a myxoidní komponentě a na procentuální zastoupení obou uvedených složek.

Proliferační index MIB1 v epiteliální komponentě primárních recidivujících a nerecidivujících PA činil 0,1–10,6 (průměr 3,1), resp. 0,1–3,0 (průměr 0,8), rozdíl je statisticky významný na 5% hladině. Proliferační index v myxoidní komponentě recidivujících PA byl 0,0–4,0 (průměr 1,2) a nerecidivujících 0,0–0,5 (průměr 0,2), rozdíl je statisticky významný na 5% hladině.

Procentuální zastoupení epiteliální komponenty se neliší u recidivujících a nerecidivujících PA (44 vs. 42 %), ale je statisticky významně nižší u recidiv (průměr 26 %) na 1% hladině významnosti. Zjištěné výsledky ukazují, že vedle charakteru chirurgického výkonu o možnosti vznik recidiv PA rozhoduje rovněž histologický charakter a úroveň proliferační aktivity ponechaných nádorových reziduí primárního tumoru. Její stanovení pomocí MIB 1 protilátky slouží jako pomocné kritérium pro zhodnocení možného rizika recidivy tohoto tumoru především tam, kde histologický nález nevylučuje neúplné odstranění nádoru.

Klíčová slova:
nádor slinných žláz – pleomorfní adenom – recidiva – buněčná proliferace – prognóza – MIB1 index


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×