Zlomeniny kloubních výběžků dolní čelisti(Přehled literatury)


Fractures of Articular Process of Mandible (A Review of Literature)

Injuries of facial skeleton occurred in each period of history but their mechanismshave been changing. What remains constant is the role of human factor. The mechanism ofinjuries of articular processes is mostly indirect. The fracture originates during the action ofexternal force on the chin, the traumatizing strength in transferred through the mandible bodyand branches to articular process, which lean against the articular fossa with strengthenedlateral margin protected also by the articular disk. If the deformation exceeds the limit ofelasticity, the cervix breaks. The fracture may not necessarily be recognized and long-term evenlifelong morphological and functional disorders may ensue. The choice of surgical or conservativeapproach to the treatment of these fractures remains the question. Each of these methodshas specific indications, advantages and disadvantages and the risks. The paper presentsa survey of recent literature, dealing with the problems of fractures of articular processes ofmandible.

Key words:
articular process of mandible – treatment of fracture of articular process –morphological and functional disorders – injuries of facial skeleton


Autoři: P. Křížek
Působiště autorů: Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2004, 1, s. 30-35
Kategorie: Články

Souhrn

Úrazy obličejového skeletu se vyskytovaly v každé historické době, jejich mechanismy se všakvýrazně měnily. Co zůstává konstantní, je úloha lidského faktoru. Mechanismus poraněníkloubních výběžků je v převážné většině případů nepřímý. Zlomenina vznikne při působenízevního násilí na bradu, traumatizující síla se přenáší tělem a větví na kloubní výběžek, kterýse opírá o kloubní jamku se zesíleným laterálním okrajem, navíc chráněnou kloubním diskem.Přesáhne-li deformace mez jeho pružnosti, dochází ke zlomenině krčku.Z nejrůznějších důvodůnemusí být zlomenina rozpoznána, což může mít za následek dlouhodobé, někdy až doživotnímorfologické i funkční poruchy. Otázkou zůstává volba chirurgického nebo konzervativníhopřístupu k léčení těchto zlomenin. Každá z těchto metod má své indikace, své výhody a nevýhody,svá rizika. Tato práce uvádí přehled současné literatury, zabývající se problematikouzlomenin kloubních výběžků dolní čelisti.

Klíčová slova:
kloubní výběžek dolní čelisti – léčení zlomenin kloubního výběžku – morfologickéa funkční poruchy – úrazy obličejového skeletu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se