Profilometrická analýza povrchukompozitních materiálů


Profilometric Analysis on the Surface of Composite Materials

The optimum way to polish composite materials in the physician’s consultingroom and in the dental laboratory remains an open question. The authors analyzed the surfaceof samples of laboratory composites after polishing. Different ways of polishing of the hybridglass polymer Artglass and a more recent microfilled glass polymer Signum produced byHeraeus-Kulzer were compared. The roughness of surface was measured by the method ofAtomic Force Microscopy (AFM). At the level of AFM the microfilled glass polymer Signumproved to be polished better than the Artglass material. In the samples of glass polymercomposite Artglass polished with the Opal paste or a combination of the HP paste and thepolishing suspension Sitol, better results were reached than with the polishing by the HP pasterecommended by the producer. The time polishing played a positive role in the quality ofpolished sample.

Key words:
composite resins – polyglas – dental polishing – atomic force microscopy (AFM)


Autoři: P. Pírek;  M. Kopřiva
Působiště autorů: II. stomatologická klinika LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Eber, CSc. Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, Olomouc, vedoucí doc. RNDr. M. Hrabovský, DrSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2004, 1, s. 3-8
Kategorie: Články

Souhrn

Aktuální otázkou zůstává optimální způsob leštění kompozitních materiálů jak v ordinacitak v zubní laboratoři. Autoři analyzovali povrch vzorků laboratorních kompozit po vyleštění.Porovnávali různé způsoby leštění hybridního sklopolymeru Artglass a novějšího mikroplněnéhosklopolymeru Signum výrobce Heraeus-Kulzer.Pro měření drsnosti povrchu vzorků zvolilimetodu mikroskopie atomárních sil – AFM (Atomic Force Microscopy).Na úrovni AFM mikroskopiebyla potvrzena lepší leštitelnost mikroplněného sklopolymeru Signum oproti materiáluArtglass.Uvzorků sklopolymerního kompozita Artglass leštěných pastou Opal nebo kombinacípasty HP a leštící suspenze Sitol bylo dosaženo lepšího výsledku než u způsobu leštění pastouHPdoporučeného výrobcem.Délka doby leštění měla pozitivní vlivna kvalitu leštěného povrchuvzorků.

Klíčová slova:
kompozitní pryskyřice – polyglas-sklopolymer – dentální leštění – mikroskopieatomárních sil

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se