Protetická léčba pacientů s rozštěpem(Historický přehled)


Prosthetic Therapy in Patients with Cleft Palate (A HistoricalSurvey)

The prosthetic therapy of patients with cleft anomalies is a part of complexmultidisciplinary therapy, where pediatrician, geneticist, phoniatrist, surgeon and stomatologist,orthodontist and prosthetic specialist participate. This historical survey evaluates theshare of stomatological prosthetic care in the therapy of these patients, which has changedsignificantly over time in connection with the development of other medical branches and inrelation to the progress in stomatological prosthetics itself.Beginning with the antique period the author pays attention to the most significant personalities,who principally influenced the development in the therapy of cleft patients as well asnew discoveries and subsequent changes in technological area in the production of prostheticsubstitutes.

Key words:
prosthetic therapy – prosthetic substitutes – cleft anomalies – history ofstomatological prosthetic care


Autoři: T. Strnadel
Působiště autorů: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, přednostka doc. MUDr. E. Gojišová
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2004, 1, s. 9-14
Kategorie: Články

Souhrn

Protetická léčba pacientů s rozštěpovými anomáliemi je součástí komplexní multidisciplinárníterapie, na níž participují pediatr, genetik, foniatr, chirurg a stomatologové, ortodontistaa protetik. Tento historický přehled hodnotí podíl stomatologické protetiky na terapii těchtopacientů, který se během vývoje zásadně měnil v souvislosti s rozvojem ostatních lékařskýchoborů i v závislosti na pokroku stomatologické protetiky samé.Antikou počínaje jsou zdůrazněny nejvýznamnější osobnosti, které zásadně ovlivnily vývojv léčbě rozštěpových pacientů, i nové objevy a na ně navazující změny v technologické oblastipři zhotovování protetických náhrad.

Klíčová slova:
protetická léčba – protetické náhrady – rozštěpové anomálie – historiestomatologické protetiky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se