Duplicitní maligní nádory hlavy a krku na HIinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN a LF Olomouc v letech 1974-1998


Duplicit Malignant Tumours of Head and Neck at the Clinic of Oral, Maxillary and Facial Surgery, Faculty Hospital and Medical Faculty Olomouc in 1974-1998

In a group of 1326 patients treated at the Clinic of Oral, Maxillary and Facial Surgery, Faculty Hospital and Medical Faculty Olomouc in 1974-1998 on account of malignant tumors of the orofacial region there were 31 patients (2.3%) with duplicit tumorous disease. These patients were treated on account of spinocellular carcinoma of the oral cavity and oropharynx, or the skin of the face and neck where in the course of treatment or after its termination another duplicit malignant tumor was diagnosed. Or else they were patients where a malignant tumor in the orofacial area was diagnosed during or after terminated treatment of a tumor at another primary site. These duplicit tumors were found most frequently in the lymphatic system and digestive tract, less frequently in the lungs or urogenital system. As expected patients suffering from duplicit tumors survived for a shorter period than patients with a solitary malignoma. From the total number of 31 patients 39% patients with primary affection of the orofacial area survived for 2.5 years and only 10% patients survived for 5 years. The prognosis of the disease was even worse in patients suffering from primary tumors at a different site, where the malignant tumour in the orofacial region was diagnosed as duplicit. In this group 18% survived after 2.5 years and none of the patient survived for 5 years.

Key words:
primary tumorous disease - duplicit and multiplicit tumourous disease - survival


Autoři: A. Brázda;  V. Zbořil;  J. Pazdera
Působiště autorů: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN a LF, Olomouc, přednosta pro&pound ;  MUDr. J. Pazdera, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2002, 2, s. 53-60
Kategorie: Články

Souhrn

V souboru 1326 nemocných, léčených na HIinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN a LF v Olomouci v letech 1974-1998 pro maligní tumory orofaciální oblasti bylo nalezeno 31 pacientů (2,3 %) s duplicitním nádorovým onemocněním. Jednalo se o nemocné, léčené pro spinocelulární karcinomy sliznice ústní dutiny a orofaryngu, případně kůže obličeje a krku, u kterých byl v průběhu léčby nebo po jejím skončení diagnostikován další, duplicitní maligní tumor, nebo pacienty, u nichž byl maligní nádor v orofaciální oblasti diagnostikován v průběhu nebo po skončení léčby nádoru v jiné primární lokalizaci. Tyto duplicitní nádory byly zjištěny nejčastěji v lymfatickém aparátu a v trávicím ústrojí, méně často v plicích nebo urogenitálním systému. Podle očekávání nemocní, postižení duplicitní nádorovou chorobou, přežívali kratší dobu, než pacienti se solitárními malignomy. Z celkového počtu 31 nemocných přežívalo 2,5 roku při primárním postižení orofaciální oblasti 39 % pacientů a 51et pouze 10 %. Ještě horší prognózu mělo onemocnění u pacientů postižených primární nádorovou chorobou v jiné lokalizaci, u kterých byl maligní tumor orofaciální oblasti diagnostikován jako duplicitní. V této skupině přežívalo 2,5 roku 18 % nemocných, a 51et se nedožil žádný pacient.

Klíčová slova:
primární nádorové onemocnění - duplicitní a multiplicitní nádorové onemocnění - přežívání

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se