Korespondenční audit intraorálních dentálních rentgenů


Postal Audit of Intraoral Dental X-Ray Units

Summary:
The National Radiation Protection Institute (NRPI) developed a method for independent postal quality audit of dental Intraoral X-ray units. Its aim is to make more effective and to complement the existing system of quality assurance in dental radiodiagnostics particularly considering the radiation safety of patients that arises from valid Czech laws. The present paper gives information of this method and prepared changes in the quality assurance system.The postal audit means that a dentist using an X-ray intraoral unit obtains by post a simple dosimetric set containing an instruction sheet. The dentist is requested to do all required procedures according to the instruction sheet and to send the set back to NRPI. The measurements cover only the basic and most important parameters of the X-ray unit, which can influence the radiation safety of the patient. Specifically, air kerma output measurements, radiation f"ield size and exposure reproducibility. The film developing proces is checked by measurements of sensitometric parameters.The method was tested at 49 medical workplaces equipped with an X-ray unit. The performed pilot study proved applicability of the method in form of a postal audit and besides fit proved its ability to judge the radiation protection level at a particular medical workplace. The results of evaluation support the known fact that the main problems in current dental radiodiagnostics in the Czech Republic are outdated X-ray units and application of improper methods for dental film processing.The method has been implemented finto the existing system of controls since 2002. It is assumed that one half of all Czech X-ray units will be controlled in this way every year performed on state costs. Medical workplaces with good results of the audit will not be required to have tests for a period of one year then.

Key words:
postal audit - intraoral X-rays - dental radiodiagnostics


Autoři: D. Kroutilíková;  L. Novák
Působiště autorů: Státní ústav radiační ochrany, Praha, ředitel ing. R. Filgas
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2002, 2, s. 70-74
Kategorie: Články

Souhrn

Ve Státním ústavu radiační ochrany (SÚRO) byla vyvinuta metoda pro nezávislý korespondenční audit intraorálních rentgenů. Jejím cílem je doplnit a zefektivnit stávající systém zabezpečení jakosti v zubní radiodiagnostice z hlediska radiační ochrany pacienta vyplývající z platnosti tzv. Atomového zákona. Tento článek podává informaci o této metodě a chystaných změnách v systému zabezpečení jakosti.Korespondenční audit spočívá v zaslání jednoduché dozimetrické sestavy s návodem na pracoviště se zubním intraorálním rentgenem, které v souladu s instrukcemi provede požadované procedury a zašle sestavu zpět k vyhodnocení. Měření se týkají pouze základních a nejdůležitějších parametrů rentgenu ovlivňujících radiační zátěž pacienta, tedy měření kermy na konci tubusu, velikostí pole záření na konci tubusu a reprodukovatelnosti expozic. Proces zpracování filmů je kontrolován pomocí měření senzitometrických charakteristik dentálních filmů.Metoda již byla vyzkoušena v praxi na 49 pracovištích. Provedená pilotní studie prokázala její použitelnost ve formě korespondenčního auditu a zároveň prokázala schopnost metody posoudit ze získaných výsledků úroveň radiační ochrany na konkrétním kontrolovaném pracovišti. Vyhodnocení výsledků potvrdilo známý fakt, že hlavními problémy v současné zubní radiodiagnostice v ČR je používání zastaralých rentgenových přístrojů a nedodržování správného způsobu zpracování filmů.Od roku 2002 probíhá zkušební provoz metody, po vstoupení v platnost novely vyhlášky SÚJB č. 184/1997 Sb. bude metoda zavedena do stávajícího systému prováděných zkoušek a kontrol jako tzv. nezávislá prověrka. Předpokládá se, že každoročně bude takto zkontrolována polovina všech rentgenů v ČR na náklady státu. U pracovišt s dobrým výsledkem auditu nebude v následujícím ročním období požadována zkouška dlouhodobé stability.

Klíčová slova:
korespondenční audit - intraorální rentgeny - zubní radiodiagnostika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se