Stomatologické ošetřování pacientůs transplantovanými orgány s ohledem naproblematiku antibiotické profylaxe


Dental Treatment of Patients withTransplanted Organs with Regard to the Problem of Antibiotic Prophylaxis

The authors discuss the problem of dental treatment of subjects after organtransplantation, in particular from the aspect of self-handed dentists. Consistent with the viewof the German professional society for dental, oral and maxillary medicine (DGZMK) and otherprofessional sources, they recommend for antibiotic prophylaxis of the „single shot“ typeprimarily a combination of amoxicillin and metranidazol. They advise to base the selection ofoptimal continuous adjuvant antibiosis for prophylaxis in planned treatment during consecutive sessions on results of a molecular-biological tests (e.g. micro-Dent). The authors mentionthe principle of the original collection of biological material (so-called POCKET-OUT) accordingto Smola and Rettenberg for asessment of the main oral pathogens not only from the sulcusbut also from the gingival surface. In a table they summarize the problem of antibioticprophylaxis in the treatment of adult patients after transplantations.

Key words:
organ transplantation – antibiotic prophylaxis – molecular-biological tests –amoxicillin – metronidazol


Autoři: S. F. Smola;  J. Zemen;  R. Houba
Působiště autorů: Společenství odborných praxí Neu Ulm, SRN Stomatologická klinika LF UK v Plzni, přednosta prof. MUDr. J. Kilian, DrSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2001, 3, s. 89-95
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři si všímají problematiky stomatologického ošetřování osob po provedené orgánovétransplantaci především z pohledu samostatně pracujících zubních lékařů. V souhlasu sestanoviskem německé odborné společnosti pro zubní, ústní a čelistní lékařství (DGZMK)a s jinými odbornými prameny doporučují při antibiotické profylaxi typu „single shot“ primárněkombinaci amoxicilinu a metronidazolu. Volbu optimální kontinuální adjuvantní antibiózy proprofylaxi při plánovaných ošetřeních ve více po sobě následujících sezeních doporučují podložitvýsledkem molekulárně-biologického diagnostického testu (např. micro-Dent). Autoři zmiňujíprincip původního způsobu odběru biologického materiálu (tzv. POCKET-OUT) podle Smolya Rettenberga ke stanovení hlavních orálních patogenů nejenom ze sulku, ale i z povrchugingivy. Formou tabulky je přehledně zpracována problematika antibiotické profylaxe přiošetřování dospělých transplantačních pacientů.

Klíčová slova:
transplantace orgánů – antibiotická profylaxe – molekulárně-biologické testy– amoxicilin – metronidazol

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se