Zkušenosti s chirurgickým ošetřenímzlomenin kloubního výběžku mandibulyu vybrané skupiny poraněných


The Experiences with an Open Treatment of Mandibular Condylar Fractures in the Selected Group of Patients

The authors performed open reduction and internal fixation of 14 mandibularcondylar fractures in 13 patients during years 1997–1999. The patients were 12 males and 1female aged between 17 and 51. Three patients were operated for solitary unilateral condylarfracture. Concomitant mandibular body fractures were treated by Titanium miniplate osteo-synthesis in all remaining patients. In 12 fractures (11 patients) 4-holes Titanium miniplatewas used for fixation of fractured condyle. Submandibular approach was performed in 2fractures, intraoral approach in 3 fractures, combined submandibular and intraoral approachin 1 fracture, retromandibular approach in 6 fractures and preauriculo-temporal approach in2 fractures. The complications, that did not affect the outcome of treatment, were experiencedin 4 cases (28,5 %). In one case the treatment failed. Only the fractures operated fromretromandibular approach were free of complications. The authors deal with classification ofmandibular condylar fractures in relation to indications of open treatment, surgical techniqueand integration into treatment planning in polytraumatized patients.

Key words:
mandibular condylar fracture – Titanium miniplate – open reduction – internalfixation


Autoři: P. Schütz;  S. Šafář
Působiště autorů: Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Stomatologické centrum, Nemocnice Al Amiri, Kuvajt, vedoucí lékař W. Al-Bialy, BDS, MSc, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2001, 3, s. 103-111
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři v letech 1997–1999 provedli chirurgickou repozici a interní fixaci 14 zlomenin kloubního výběžku mandibuly u 13 pacientů ve věku 17–51 let. Jednalo se o 12 mužů a 1 ženu. Třipacienti byli operováni pro izolovanou jednostrannou frakturu kloubního výběžku, u ostatních10 bylo současně provedeno ošetření zlomenin těla mandibuly minidestičkovou ostesyntézou.U 12 zlomenin (11 pacientů) byla k fixaci odlomeného kloubního výběžku použita čtyřděrovátitanová minidestička. Submandibulární přístup byl použit u 2, intraorální u 3, kombinovanýsubmandibulární a intraorální u 1, retromandibulární u 6 a preaurikulo-temporální u 2 zlome-nin. Ve 4 případech (28,5 %) došlo ke komplikacím, které neovlivnily konečný výsledek léčení.V jednom případě bylo léčení neúspěšné (7,5 %). Pouze u zlomenin operovaných z retromandibulárního přístupu se nevyskytla žádná peroperační ani pooperační komplikace. V diskusi seautoři zaměřují na klasifikaci zlomenin kloubního výběžku mandibuly (ZKVM) ve vztahuk indikacím chirurgického ošetření, chirurgickou techniku a problematiku chirurgického ošetření ZKVM v léčebném plánu u polytraumat.

Klíčová slova:
zlomenina kloubního výběžku mandibuly – titanová minidestička –chirurgická repozice – vnitřní fixace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se