Příspěvek k profylaxi infekční endokarditidypři stomatologickém ošetřování


Contribution to the Prophylaxis of Infec-tious Endocarditis during Dental Treatment

In patients with a high or medium risk of infectious endocarditis it is importantto respect the colonization of the oral cavity by a varied bacterial flora and the ensuing risk ofbacteraemia. During every dental treatment of such patients mechanical cleaning and localdisinfection of the mouth is essential (e.g. with a 0.12% chlorohexidine solution). Before aninvasive dental procedure antibiotic prophylaxis must be administered. With regard to themixed aerobic-anaerobic microbial flora in the oral cavity we should always assume the possiblepresence of Actinobacillus actinomycetemcommitans (in particular in concurrent periodontitis)and anaerobic organisms from the Bacteroides group. These microorganisms have a minimalsensitivity to antibiotic prophylaxis recommended by the American Heart Association in 1997.The authors recommend the use of effective antibiotic prophylaxis: amoxicillin combined withmetronidazol or an ofloxacin preparation.

Key words:
Actinobacillus actinomycetemcommitans – Bacteroides spp. – amoxicillin –metronidazol – ofloxacin – bacterial endocarditis – antibiotic prophylaxis


Autoři: Zemen J. Houba R. Smola S. F.
Působiště autorů: Stomatologická klinika LF UK v Plzni, přednosta prof. MUDr. J. Kilian, DrSc. Společenství odborných praxí Neu Ulm, SRN
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2001, 3, s. 96-101
Kategorie: Články

Souhrn

U pacientů s vysokým a středním rizikem vzniku infekční endokarditidy je třeba mít napaměti osídlení ústní dutiny pestrou bakteriální flórou a z toho vyplývající riziko bakteriémie.Při každém stomatologickém ošetření takových pacientů by mělo být samozřejmostí mechanické očištění a lokální dezinfekce úst (např. 0,12% roztokem chlorhexidinu). Před invazivnímstomatologickým zákrokem musíme podat antibiotickou profylaxi. Vzhledem k smíšené aerobně-anaerobní mikrobiální flóře v ústní dutině bychom měli vždy předpokládat možnou přítomnost Actinobacillus actinomycetemcommitans (zejména při současném onemocnění parodontitidou) a anaerobů ze skupiny Bacteroides. Tyto mikroby jsou minimálně citlivé naantibiotickou profylaxi, kterou doporučila American Heart Association v roce 1997. Autořidoporučují použít účinnou antibiotickou profylaxi: amoxicilin v kombinaci s metronidazolemnebo preparát ofloxacinu.

Klíčová slova:
Actinobacillus actinomycetemcommitans – Bacteroides spp. – amoxicilin –metronidazol – ofloxacin – bakteriální endokarditis – antibiotická profylaxe

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Cesta pacienta s CHOPN
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Kožní toxicita cílené terapie inhibitory EGFR a VEGF
Autoři: MUDr. Karolína Svobodová

Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se