Růst a vývoj obličeje u rozštěpů rtu a/nebopatra:II. Vývojové změny a jejich význam pro léčbu


Facial Growth and Development in Clefts of theLip and/or Palate: Developmental Changes and their Impact on Treatment

Summary:
From the submitted review ensues that the main developmental problem of a facewith a cleft palate is inadequate growth of the maxilla in an anterior direction and posterioro-tation of the mandible. The facial growth type is characterized by a relatively small pubertalacceleration, more marked growth is apparent only in the mandible. In boys, contrary to girls,perceptible growth of the face can be observed also after the age of 15 years. This has importantconsequences for development. Deterioration of the occlusion during puberty is more due toexhaustion of compensatory adaptation capacities of the dentoalveolar component of themaxilla as a result of orthodontic therapy than to growth acceleration. Under such conditionsthe deterioration of sagittal intermaxillary relations can be compensated effectively to a certainextent by fixed appliances where restoration of overjet by proclination of the upper dentoalve-olar component is an important mechanism for influencing (pushing back) the mandible. Themost favourable developmental situation for the patient is a posterior shift of the mandible in the mandibular joint in combination with the rotational type within the neutral zone. Facialdevelopment is influenced also by the applied surgical method but the decisive factor fora favourable outcome of treatment is well conducted and effective orthodontic treatment. Withregard to the considerable variability of development in clefts it must be strictly individual.

Key words:
cleft lip and palate – facial growth and development – compensatory mechanisms


Autoři: Ž. Šmahel Z.müllerová
Působiště autorů: Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha, 2Stomatologická klinika 3. LF UK, Praha 1
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2000, 2, s. 0
Kategorie: Články

Souhrn

Z přehledu vyplývá, že hlavním problémem vývoje obličeje s rozštěpem patra je nedostatečnýrůst horní čelisti v anteriorním směru, případně posteriorotace čelisti dolní. Faciální růstovýtyp je charakterizován poměrně malým pubertálním zrychlením, výraznější růst je patrnýpouze u dolní čelisti, ale u chlapců oproti dívkám můžeme zaznamenat zřetelný růst obličejei po 15. roce života. Obojí má významné vývojové konsekvence. Zhoršení okluzních poměrůběhem puberty je více důsledkem vyčerpání kompenzačně adaptačních schopností dentoalve-olární složky horní čelisti předchozí ortodontickou terapií než urychleným růstem. Za takovésituace mohou do určité míry účinně kompenzovat zhoršování sagitálních mezičelistníchvztahů fixní aparáty, kdy obnovení překusu proklinováním horní dentoalveolární komponentyje důležitým mechanismem k ovlivnění pozice (zasunutí) dolní čelisti. Nejpříznivější vývojovousituací pro pacienta je posteriorní posun mandibuly v čelistním kloubu v kombinaci s rotačnímtypem spadajícím do neutrální zóny. Vývoj obličeje ovlivňují také použité chirurgické metody,ale rozhodující pro příznivý výsledek léčby je správně vedená a účinná ortodontická terapie.S ohledem na značnou variabilitu vývoje u rozštěpů musí být přísně individuální.

Klíčová slova:
rozštěpy rtu a patra – růst a vývoj obličeje – kompenzační mechanismy –

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se