Regulace kariogenní mikrobiální flóry u dětípo místní aplikaci chlorhexidinu se zřetelemk mikrobiologickým nálezům a přírůstkuzubního kazu; tříletá studie


Regulation of Cariogennic Flora inChildren after the Topical Application of Chlorhexidine with Regard toBacteriological Findings and Caries Increment; a three-year-clinical Trial

The effect of repeated topical application of chlorhexidine (CLX)-containingvarnish was evaluated in a three-year-clinical trial. The study was conducted on a group ofchildren (aged 14–17) with high caries experience (DMFT §§§ 5). The CLX containing varnishCERVITEC (Vivadent) was applied in six-month-time intervals and patients were repeatedlyexamined clinically and bacteriologically (salivary mutans streptococci and lactobacilli). Re-sults showed that repeated application of CERVITEC varnish significantly decreased cariesincrement and improved gingival status and oral hygiene when compared with findings in thecontrol group without CLX application. Screening evaluation of salivary levels of cariogennicbacteria did not reveal reproducible and sufficient predictive value. The topical antibacterialprophylaxis of caries by the CLX containing varnish is an effective and safe method suitableas an adjunct means to oral hygiene and fluoride prevention in individuals at higher risk ofdental caries.

Key words:
caries risk children – antibacterial prophylaxis – chlorhexidin


Autoři: J. Dušková;  Z. Broukal;  M. Roušalová
Působiště autorů: Výzkumný ústav stomatologický VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2000, 2, s. 0
Kategorie: Články

Souhrn

Efekt profylaktické opakované lokální aplikace chlorhexidinového laku byl prověřovánv longitudinální studii trvající v průměru 20 měsíců. Studie byla provedena na souboru dětí vevěku 14–17 let s vysokou kazivostí (KPE zubů §§§ 5). V půlročních intervalech byl lokálněaplikován chlorhexidinový lak CERVITEC (Vivadent) a pacienti vyšetřovaní klinicky a mikro-biologicky (slinné hladiny S. mutans a laktobacilů). Výsledky ukázaly, že opakovaná aplikacechlorhexidinového laku signifikantně snižuje přírůstek zubního kazu a pozitivně ovlivňuje stavgingivy a množství povlaku ve srovnání s nálezy u kontrolní skupiny dětí bez aplikace chlor-hexidinu. Screeningové testy pro mikrobiologické vyšetřování kariogenních mikroorganismůve slinách nemají reprodukovatelnou a dostatečnou prediktivní vypovídací schopnost. Lokálníantibakteriální profylaxe kazu pomocí laku obsahujících chlorhexidin se jeví jako účinnáa bezpečná metoda vhodná jako doplněk ústní hygieny a fluoridové prevence u jedinců sezvýšeným rizikem kazu.

Klíčová slova:
děti s vyšším rizikem kazu – antibakteriální profylaxe – chlorhexidin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se