Molekulární biologie a ústní streptokoky.Souborný referát


Molecular biology and oral streptococci

Principles of creation dental plaque, transmission of bacteria inductive dentalcaries or presence of mutant streptococci at infectious endocarditis are the actual researchareas, in which modern molecular-biological methods can be used. The aim of the paper is toclear up the mechanisms of the methods which are applied in identification of bacteria (suchas restriction analysis, sequencing, PCR). Polymerase chain reaction (PCR) is a progressivemethod by which we can amplify the definite part of the nucleotide chain in vitro. Sequencinganalysis of DNA is the most exact (but not the easiest) technique for comparison of congenialityof organisms.

Key words:
streptococci – PCR – RFLP – DNA


Autoři: M. Krátký
Působiště autorů: Výzkumný ústav stomatologický, Praha
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2000, 2, s. 56-62

Souhrn

V současné době se při řešení problémů ve stomatologii, jako je podstata tvorby zubníhoplaku, přenos bakterií způsobujících zubní kaz v populaci nebo výskyt mutantních streptokokův hemokulturách při infekční endokarditidě využívá řada molekulárně-biologických metod.Cílem této práce je přiblížit čtenářům některé z těchto metod. K identifikaci bakterií jsoupoužívány metody založené například na restrikční analýze DNA. Dále se využívá polymerá-zová řetězcová reakce (PCR) umožňující zmnožení zvolené části nukleotidového řetězce in vitro.Takto získaná DNA se potom používá k dalším metodám molekulární biologie (sekvencování,restrikční analýza), jejichž cílem je prokázat či vyvrátit příbuznost sledovaných organismů.

Klíčová slova:
streptokoky – PCR – RFLP – DNA

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se