Nedostatek náhledu a nonkompliance a jejich vzájemný vztah u schizofrenie


Lack of Insight, Non-compliance and Their Mutual Relations in Schizophrenic Disorder

Lack of insight and non-compliance in schizophrenic patients are often observed. The lack of insight is considered to be a primary symptom of disease. It is also common in first – episode schizophrenia. After the psychotic episode a trend to improvement is seen, especially during the first year. Available data show that lack of insight is associated with cognitive deficit, non-compliance and insufficient social functioning. The possibilities to improve the lack of insight are scarce, psychoeducation and cognitive behavioral therapy are not very successful, positive effect can be rather observed with biological treatment. Non-compliance may be addressed by the right choice of antipsychotic drug and therapeutic alliance between the psychiatrists, patients and their relatives.

Key words:
schizophrenic disorder, first-episode schizophrenia, lack of insight, non-compliance, choice of treatment, psychoeducation.


Autoři: E. Češková;  R. Přikryl;  T. Kašpárek;  H. Kučerová
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno přednostka prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 103, 2007, No. 7, pp. 336-340.
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Nedostatek náhledu a nonkompliace jsou u schizofrenní poruchy časté. Na nedostatek náhledu lze pohlížet jako na primární projev onemocnění. Nedostatek náhledu je častý i u prvních epizod schizofrenie a po odeznění psychotické epizody má náhled tendenci se zvyšovat zvláště v průběhu prvního roku. Dostupné údaje ukazují, že nedostatek náhledu souvisí s kognitivním deficitem, nonkompliancí a problémy v sociální oblasti života nemocných. Možnosti ovlivnění nedostatku náhledu jsou malé, psychoedukace, kognitivně behaviorální psychoterapie nejsou příliš úspěšné, pozitivní vliv má spíše biologická léčba. Nonkomplianci lze ovlivnit hlavně správnou individuální volbou antipsychotika a spoluprací s nemocným a jeho nejbližšími.

Klíčová slova:
schizofrenie, první epizoda, nedostatek náhledu, nonkompliance, volba léčby, psychoedukace.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 7

2007 Číslo 7
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se