Účasť niektorých iónov kovov v patogenéze ochorenia Hyperkinetická porucha aktivity a pozornosti


The Role of Some Metal Ions in the Pathogenesis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is highly prevalent neurobehavioral disorder with genetic, environmental and biologic etiologies that persist to adolescence and adulthood. Major etiologic contributors include adverse responses to food additives, sensitivities to environmental chemicals, molds and fungi and also exposure to the neurodevelopmental toxins such as heavy metals and the other toxic pollutants. Free radicals play an important role in the pathogenesis of many pediatric diseases, including also ADHD. Several studies have shown that metals like copper, iron, cadmium, chromium, mercury, lead participate in the produce of free radicals resulting in DNA damage, lipid peroxidation, depletion of protein sulphydryls and the other effects. It is also known that some essential elements such as zinc and selenium possess the ability to act as antioxidants and reduce oxidative stress.

Key words:
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, heavy metals, free radicals, oxidative stress.


Autoři: A. Viktorínová;  Z. Ďuračková
Působiště autorů: Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 103, 2007, No. 5, pp. 240-245.
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Hyperkinetická porucha aktivity a pozornosti (ADHD) je rozšírené neurobehaviorálne ochorenie zapríčinené genetickými a biologickými faktormi a vplyvmi vonkajšieho prostredia, ktoré pretrváva do adolescencie až dospelosti. Medzi dôležitých etiologických prispievateľov patria škodlivé potravinové prísady, zvýšená vnímavosť na chemikálie v životnom prostredí, plesne a huby a tiež expozície toxických látok pre vývoj nervového systému ako sú ťažké kovy a iné faktory znečisťujúce životné prostredie. Voľné radikály zohrávajú významnú úlohu v patogenéze mnohých detských ochorení, medzi ktoré patrí aj ADHD. Viaceré štúdie uvádzajú, že kovy ako meď, železo, kadmium, ortuť, olovo sa zúčastňujú na tvorbe voľných radikálov, čo môže mať za následok poškodenie DNA, peroxidáciu lipidov, zníženú dostupnosť proteínov s tiolovými skupinami a ďalšie. Niektoré esenciálne prvky ako zinok a selén majú schopnosť účinkovať ako antioxidanty a tým redukovať oxidačný stres.

Kľúčové slová:
hyperkinetická porucha aktivity a pozornosti, ťažké kovy, voľné radikály, oxidačný stres.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×