Okulokutánní syndrom při dlouhodobé terapii fenothiaziny


Oculocutaneous Syndrome Associated with Prolonged Phenothiazines Therapy

This paper describes phenothiazines-induced cutaneous and ocular changes and evaluates manifestation of these changes in the group of 27 patients long-termed hospitalized at Mental Hospital Jihlava. Abnormal skin pigmentation was seen altogether in 14 patients (52%) what is corresponding to the fact that nearly half of the investigated persons received chlorpromazine which is considered the most risky factor for these changes. Skin pigmentation also ocurred in 3 patients with levopromazine. Ocular changes appeared in 11 persons (41%), most of them manifestied both corneal and lens opacities. We did not discover phenothiazines retinopathy in any patient. Our results confirm that skin and ocular pigmentations are relatively common in chronic psychotic patients and they are dose and duration of treatment related.

Key words:
phenothiazines, chlorpromazine, abnormal skin pigmentation, ocular pigmentation.


Autoři: D. Dvořáková 1;  S. Jirka 2
Působiště autorů: Psychiatrická léčebna Jihlava ;  ředitelka prim. MUDr. Z. Drlíková Oční oddělení Nemocnice Jihlava 1;  prim. MUDr. P. Pernica 2
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 103, 2007, No. 3, pp. 117-123.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Práce poskytuje přehled kožních a očních změn při terapii fenothiazinovými neuroleptiky a hodnotí výskyt těchto změn v souboru 27 pacientů, dlouhodobě hospitalizovaných v PL Jihlava. Abnormální pigmentace kůže byla zjištěna celkem u 14 nemocných (52 %); to odráží skutečnost, že téměř polovina vyšetřených užívala chlorpromazin, který je považován z hlediska vzniku těchto změn za nejrizikovější. Kožní pigmentace byla zřetelná i u 3 pacientů, užívajících levopromazin. Nálezy v očních médiích byly přítomny u 11 osob (41%), u většiny z nich se jednalo o opacitu rohovky a čočky současně. U žádného z vyšetřených jsme nezjistili fenothiazinovou retinopatii. Naše výsledky potvrzují, že kožní a oční pigmentace jsou u chronických psychotických pacientů poměrně časté a jejich riziko roste s dávkou a délkou užívání fenothiazinů.

Klíčová slova:
fenothiaziny, chlorpromazin, abnormální kožní pigmentace, oční pigmentace.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se