Fronto-temporální dyskonekce u schizofrenie


Fronto-temporal Disconnection in Schizophrenia

Contemporary neuropsychology contributes extensively to the understanding of those aspects of schizophrenia that are directly related to cognition. One of the most influential approaches to schizophrenia is the so-called ‘disconnection hypothesis’. This approach assumes that, in addition to disfunctions in separate brain regions, communication between them is disturbed. The cause of the disconnection may be in anatomical, neurochemical or functional disturbances. This article is aimed at functional disconnection and pays attention to dysfunctional communication between the frontal and temporal lobes. It also outlines the development of the so-called functional fronto-temporal disconnection and its hypothetical connection to various cognitive dysfunctions and psychiatric phenomena. The disturbed communication between frontal and temporal regions may cause memory, speech or executive dysfunctions. The fronto-temporal disconnection could also explain how some auditory hallucinations arise. It is not clear whether this disconnection could be one of the trait markers of schizophrenia.

Key-words:
fronto-temporal disconnection, schizophrenia, cognition, frontal cortex, temporal cortex.


Autoři: M. Černík
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno přednostka prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 103, 2007, No. 3, pp. 124-130.
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Současná neuropsychologie značnou měrou přispívá k pochopení těch aspektů schizofrenního onemocnění, které přímo souvisí s kognicí. Jedním z vlivných neuropsychologických přístupů je takzvaná dyskonekční hypotéza, která předpokládá, že dysfunkční nejsou pouze jednotlivé oblasti mozku schizofrenních pacientů, ale hlavně komunikace mezi těmito oblastmi. Podkladem dyskonekce může být dysfunkce na anatomické, neurochemické nebo funkční úrovni. Tento článek se primárně zaměřuje na úroveň poslední a zužuje svou pozornost na dysfunkční komunikaci mezi frontálním a temporálním kortexem. Je zde nastíněn vývoj takzvané funkční frontotemporální dyskonekce a podrobněji popsány možné souvislosti této dyskonekce s rozličnými kognitivními poruchami a psychiatrickými fenomény. Zdá se, že by narušená komunikace mezi zmiňovanými oblastmi mohla být jednou z příčin poruch paměti, řeči nebo exekutivních funkcí u schizofrenie. Mohla by také vysvětlit princip vzniku některých sluchových halucinací. Jestli lze funkční fronto-temporální dyskonekci považovat také za trait marker schizofrenie je ještě třeba potvrdit.

Klíčová slova:
fronto-temporální dyskonekce, schizofrenie, kognice, frontální kortex, temporální kortex.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×