Klinické aspekty suicidality


Clinical Aspects of Suicidality

In the article authors referred so theresults of retrospective study, which aim was to compare groups of patients who had been examined at Psychiatric Clinic Faculty Hospital in Bratislava with diagnosis of attempted suicide (tentamen suicidii; TS) in 1985 and 2002. The data were compared with published data from The Institute of Health Information and Statistics and Demographic Research Centre for referred years 1985 and 2002 and with last published data for the year 2004. The results of the study indicate decreased tendency in suicide and TS in Slovakia. Character of TS has changed, recently dominates pathological motivation in mentally ill patients, who had been psychiatrically treated in the past. The method in 1985 and 2002 was the same; the most frequently used intentional self-poisoning by exposure to drugs.

Key words:
suicidality, tentamen suicidii, mortality, intentional self-harm


Autoři: Ľ. Izáková;  V. Novotný;  I. André
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF UK a FN, Bratislava prednosta prof. MUDr. V. Novotný, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 102, 2006, No. 3, pp. 137-141.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

V článku autori predkladajú výsledky retrospektívnej štúdie, ktorej cieľom bolo porovnať súbory pacientov vyšetrených na ambulancii Psychiatrickej kliniky LF UK a FN v Bratislave s diagnózou tentamen suicidii (TS) v rokoch 1985 a 2002. Získané údaje boli porovnané s výsledkami publikovaných údajov Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave a Výskumného demografického centra pre referenčné roky 1985 a 2002 a s poslednými publikovanými údajmi z roku 2004. Z výsledkov štúdie vyplýva, že počet samovrážd a TS na Slovensku má klesajúcu tendenciu. Mení sa charakter TS, v súčasnosti prevláda patologická motivácia u psychicky chorých pacientov, ktorí boli v minulosti psychiatricky liečení. Najčastejší spôsob vykonania TS sa v rokoch 1985 a 2002 nezmenil, išlo o úmyselné sebapoškodenie medikamentami.

Kľúčové slová:
suicidalita, tentamen suicidií, úmrtnosť, úmyselné sebapoškodenie.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se