Jsou hyperkinetické poruchy mýtem?


Are Hyperkinetic Disorders a Myth?

Hyperkinetic disorders do not represent a myth, but a diagnosic category F90, which develops in all age groups - from the childhood to adult age. A delayed neurovegetative development. Creates burdening situations in life, which results in vulnerability of the individual. Minimal organic damage and accumulation of externals stresses follow to maladaptive with high psychiatric co-morbidity. The imaging techniques show disorder in the regulation of cortico-striato-thalamo-cortical circuit with almost zero right-left asymmetry.

The treatment with stimulants proved to be successful, especially when combined with a cognitivebehavior therapy.

Key words:
hyperkinetic disorders, etiology, imaging techniques, comorbidity, therapy.


Autoři: E. Malá
Působiště autorů: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha ředitel MUDr. A. Malina, Ph. D. ;  Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha přednosta doc. MUDr. M. Hrdlička, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 102, 2006, No. 3, pp. 142-148.
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Hyperkinetické poruchy nejsou mýtem, ale diagnostickou kategorií F90, která se objevuje ve všech věkových skupinách - od dětství do dospělosti. Neurovývojové opoždění vytváří zátěžové životní situace vedoucí k vulnerabilitě jedince. Minimální organické poškození a kumulace zevních stresů vede k maladaptivnímu chování s vysokou psychiatrickou komorbiditou. Zobrazovací techniky vykazují poruchu regulace kortiko-striato-thalamo-kortikálního okruhu za přítomnosti téměř nulové pravolevé asymetrie. Úspěšná je terapie stimulancii, zvláště, je-li kombinována s kognitivně behaviorální terapií.

Klíčová slova:
hyperkinetické poruchy, etiologie, zobrazovací techniky, komorbidita, léčba.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se