Hodnocení velikosti hipokampu u schizofrenie – zkušenosti z brněnské kliniky


Hippocampal Volume Assessment in Schizophrenia – Experience from the Department of Psychiatry in Brno

Hippocampal reduction as assessed with MRI volumetry is present in schizophrenia. The reduction is a recognized endophenotype; it is a trait marker, a feature present also in healthy relatives of schizophrenia patients, and it is under genetic and environmental influence. The clinical relationships are not clear, as well as its relations to cognitive functions in schizophrenia. The reason for such inconsistencies may lay in the methodology of volumetry, in differences in study populations, statistical power, clinical and cognitive parameters used. We present the results of our studies of hippocampal volume and memory dysfunction in the first episode schizophrenia men. Although the sensitivity and validity of the methodology increased, there were found no significant relations between memory and hippocampal volume. Similar results were published in the literature and might reflect specific features of the first episode schizophrenia and the volumetry methodology.

Key words:
volumetry, memory, hippocampus, schizophrenia.


Autoři: T. Kašpárek 1;  R. Přikryl 1;  H. Kučerová 1;  D. Schwarz 2;  E. Češková 1;  P. Krupa 3
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno ;  přednosta prof. MUDr. E. Češková, CSc. 1;  Ústav biomedicínského inženýrství VUT, Brno 2;  Klinika zobrazovacích metod LF MU, Brno 3
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 102, 2006, No. 2, pp. 73-79.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Schizofrenie je spojená s redukcí objemu hipokampu, zjišťovanou pomocí MR volumetrie. Zmenšení hipokampu je považováno za endofenotyp schizofrenie, jde o rys nezávislý na fázi onemocnění, je přítomný i u zdravých příbuzných pacientů a je pod vlivem nejen genetických, ale i zevních faktorů. Klinické souvislosti velikosti hipokampu nejsou jednoznačné, stejně jako souvislost s kognitivními, resp. mnestickými funkcemi. Důvodem mohou být problémy metodiky volumetrie, rozdíly ve studovaných populacích, statistická síla studií i použité parametry klinického obrazu a kognitivních funkcí. V Brně byly provedeny tři studie korelující velikost hipokampu s paměťovými funkcemi u pacientů s první epizodou schizofrenie. Přestože byla postupně zlepšována metodika jak testování paměti tak měření velikosti hipokampu, ani v jedné studii nebyl nalezen vztah mezi sledovanými parametry. Těmito výsledky se řadí mezi několik dalších negativních studií a mohou odrážet specifika pacientů s první epizodou schizofrenie a limitace volumetrie.

Klíčová slova:
volumetrie, paměť, hipokampus, schizofrenie.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×