Souvislosti velikosti hipokampu u prvních epizod schizofrenie: MRI volumetrická studie


Relations of Hippocampal Volume in First Schizophrenia Episodes: A MRI Volumetric Study

Forty seven first episode schizophrenia men were assessed by MRI with hippocampal volumetry, short-term memory and executive functions tests and their symptomatology was assessed by PANSS. They were re-assessed one year after their first episode. We did not find any correlations between hippocampal volume and cognitive functions linked with mediotemporal and frontal regions – memory and executive functions. Hippocampal volume did not correlate with symptoms during the acute phase of first episode schizophrenia, and did not predict symptoms in the one-year follow-up. There was also no connection of hippocampal volume with treatment reactivity during the acute phase of first episode schizophrenia. Analysis including both baseline hippocampal volume and prefrontal functioning shows an association with positive symptoms. We did not find parameters suitable for one-year outcome prediction. Our results show that multimodal analysis is necessary in the search of neuronal basis of clinical manifestation of schizophrenia.

Key words:
hippocampus, schizophrenia, symptoms, memory, dysconnectivity.


Autoři: T. Kašpárek;  E. Češková;  R. Přikryl;  H. Kučerová;  B. Prokeš 1;  J. Špaček;  M. Ondrušová
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno přednostka prof. MUDr. E. Češková, CSc. Radiodiagnostická klinika LF MU a FN, Brno ;  přednosta prof. MUDr. V. Válek, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 101, 2005, No. 4, pp. 199-206.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

47 mužů s první epizodou schizofrenie bylo vyšetřeno magnetickou rezonancí s následnou volumetrií hipokampu, neuropsychologickými testy exekutivních funkcí a krátkodobé paměti a škálou PANSS. Rok po první epizodě byli pacienti pozváni k přešetření. Nebyly nalezeny vztahy mezi velikostí hipokampu a kognitivními funkcemi vázanými na mediotemporální a frontální oblasti, tedy pamětí a exekutivními funkcemi. Velikost hipokampu nekorelovala s mírou symptomatologie v akutní fázi první epizody, velikost hipokampu v akutní fázi nepredikovala míru symptomatologie rok po ní. Velikost hipokampu také nebyla spojená s reaktivitou k léčbě v průběhu akutní fáze první epizody. Současná analýza vztahů velikosti hipokampu a funkce prefrontálního kortexu ukázala souvislost s produktivní symptomatologií schizofrenie. Nebyly nalezeny parametry, které by umožňovaly jednoletou predikci stavu pacienta. Z uvedených výsledků vyplývá potřeba vícerozměrné analýzy při pátrání po neuronálních podkladech klinické manifestace tohoto onemocnění.

Klíčová slova:
hipokampus, schizofrenie, symptomatologie, paměť, dyskonekce.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 4

2005 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se