Duálně působící antidepresiva


Dual-acting Antidepressants

At first a history of development of antidepressants is mentioned. Dual-acting antidepressants are a relatively recent class of antidepressants. They include both serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI), e.g. venlafaxine, milnaciprane and duloxetine and a representative of noradrenergic and specific serotonergic antidepressants (NaSSA) mirtazapine. Further individual dualacting antidepressants are compared including pharmacological profile, pharmacokinetics, efficacy and side effects. In some studies their profile of effectiveness was comparable to tricyclics and higher than SSRIs. They are better tolerated than tricyclics and similar to SSRIs. They have also a higher rate of remissions and according to some studies it seems that they have a faster onset of efficacy. Finally new indications of dual-acting antidepressant are cited, e.g. anxiety disorders and pain including depression associated pain.

Key words:
dual-acting antidepressants, venlafaxine, milnaciprane, duloxetine, mirtazapine, efficacy, tolerability, indication.


Autoři: E. Češková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno přednostka prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 101, 2005, No. 4, pp. 207-212.
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Nejprve je krátce uvedena historie vývoje antidepresiv. Duálně působící antidepresiva jsou relativně novou skupinou. Patří k nim jednak inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI), tj. venlafaxin, milnacipran a duloxetin a zástupce skupiny noradrenergních a specifických serotonergních antidepresiv (NaSSA) mirtazapin. Dále jsou vzájemně srovnávána jednotlivá antidepresiva, včetně jejich farmakologického profilu, farmakokinetiky, účinnosti a vedlejších účinků. Duálně působící antidepresiva v některých studiích prokázala vyšší účinnost než SSRI. Jejich snášenlivost je lepší než tricyklických antidepresiv a podobná jako SSRI. Ukazuje se, že vedou častěji k plné remisi než SSRI a některé studie naznačují i jejich rychlejší nástup účinku. Závěrem jsou uvedeny další možné indikace těchto antidepresiv, tj. úzkostné poruchy a bolest, včetně bolesti v rámci depresivní poruchy.

Klíčová slova:
duálně působící antidepresiva, venlafaxin, milnacipran, duloxetin, mirtazapin, účinnost, snášenlivost, indikace.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 4

2005 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se