Výskyt a význam obsedantního syndromuu adolescentní schizofrenie(Retrospektivní studie)


Occurrence and Importance of Obsessive Syndromein Adolescent Schizophrenia (A Retrospective Study)

The present study is concerned with the phenomenon of coexisting schizophrenic andobsessive-compulsive (OC) symptoms. The introduction provides with a literature review on thesubject. In a retrospective study we described a sample of 18 juvenile subjects (15 boys, 3 girls) inthe mean age of 15.4 ± 2.1 years, who were treated at the Department of Child Psychiatry in theyears 1998–2003 for comorbid schizophrenic and OC symptoms. In the sample we surveyed the illnesscourse prior to the admittance to a hospital and described in detail symptoms of both diagnosticspectra, exhibited during the hospitalization. The mean length of hospitalization was 3.6 ± 1.5 month,therefore longer than the average treatment time in non-complicated schizophrenic illness. The mostfrequently administered therapy was a combination of antipsychotic and antidepressant (selectiveserotonin reuptake blockers) drugs, although the antipsychotic regimen alone was quite frequent aswell. Treatment response was less marked than in the treatment of non-complicated schizophrenia,from the mean baseline value of the fi rst item of CGI 5.8 ± 0.9 we observed a decline to 5.2 ± 1.1(p=0.004) after one month and further decline to 4.7 ± 1.6 (p=0.002) after another one. Our results donot support the hypothesis of a protective impact of the obsessive-compulsive syndrome in the initialstages of schizophrenic illness. The results-interpretation of present study is limited with regard tothe sample-size and the absence of a comparison group.

Key words:
schizophrenia, obsessive-compulsive syndrome, psychopathology, treatment.


Autoři: P. Kollárová;  M. Hrdlička;  I. Dudová
Působiště autorů: Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Hrdlička, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2004, No. 6, pp. 368-376.
Kategorie: Články

Souhrn

Práce se zabývá problematikou pacientů se současným výskytem příznaků z oblastischizofrenie a obsedantně-kompulzivní poruchy/syndromu. V úvodu je podán přehled literárníchpoznatků o tématu. V retrospektivní studii jsme popsali soubor 18 adolescentních pacientů (15chlapců, 3 dívky) o průměrném věku 15,4 ± 2,1 let, kteří byli léčeni na Dětské psychiatrické klinicev letech 1998–2003 pro současný výskyt schizofrenních a obsedantně-kompulzivních příznaků.U souboru jsme sledovali vývoj onemocnění před hospitalizací a detailně popsali symptomatikuobou okruhů zachycených za hospitalizace. Průměrná délka hospitalizace byla 3,6 ± 1,5 měsíce,tedy delší než je průměrná doba léčby u pacientů s nekomplikovaným schizofrenním onemocněním.Pacienti byli léčeni nejčastěji kombinacemi neuroleptik a antidepresiv SSRI, poměrně často také jenmonoterapií neuroleptiky. Odpověď na léčbu byla méně výrazná než u nekomplikované schizofrenie,z výchozí hodnoty 1. položky CGI 5,8 ± 0,9 jsme po měsíci léčby zaznamenali pokles na 5,2 ± 1,1 (p =0,004) a po dvou měsících na 4,7 ± 1,6 (p = 0,002). Naše výsledky nepodporují hypotézu o protektivnímpůsobení obsedantně-kompulzivního syndromu v iniciálních stadiích schizofrenních onemocnění.Interpretace výsledků této studie je limitovaná vzhledem k velikosti souboru a absenci kontrolnískupiny.

Klíčová slova:
schizofrenie, obsedantně-kompulzivní syndrom, psychopatologie, léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se