Výskyt a význam obsedantního syndromuu adolescentní schizofrenie(Retrospektivní studie)


Occurrence and Importance of Obsessive Syndromein Adolescent Schizophrenia (A Retrospective Study)

The present study is concerned with the phenomenon of coexisting schizophrenic andobsessive-compulsive (OC) symptoms. The introduction provides with a literature review on thesubject. In a retrospective study we described a sample of 18 juvenile subjects (15 boys, 3 girls) inthe mean age of 15.4 ± 2.1 years, who were treated at the Department of Child Psychiatry in theyears 1998–2003 for comorbid schizophrenic and OC symptoms. In the sample we surveyed the illnesscourse prior to the admittance to a hospital and described in detail symptoms of both diagnosticspectra, exhibited during the hospitalization. The mean length of hospitalization was 3.6 ± 1.5 month,therefore longer than the average treatment time in non-complicated schizophrenic illness. The mostfrequently administered therapy was a combination of antipsychotic and antidepressant (selectiveserotonin reuptake blockers) drugs, although the antipsychotic regimen alone was quite frequent aswell. Treatment response was less marked than in the treatment of non-complicated schizophrenia,from the mean baseline value of the fi rst item of CGI 5.8 ± 0.9 we observed a decline to 5.2 ± 1.1(p=0.004) after one month and further decline to 4.7 ± 1.6 (p=0.002) after another one. Our results donot support the hypothesis of a protective impact of the obsessive-compulsive syndrome in the initialstages of schizophrenic illness. The results-interpretation of present study is limited with regard tothe sample-size and the absence of a comparison group.

Key words:
schizophrenia, obsessive-compulsive syndrome, psychopathology, treatment.


Autoři: P. Kollárová ;  M. Hrdlička ;  I. Dudová
Působiště autorů: Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Hrdlička, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2004, No. 6, pp. 368-376.
Kategorie: Články

Souhrn

Práce se zabývá problematikou pacientů se současným výskytem příznaků z oblastischizofrenie a obsedantně-kompulzivní poruchy/syndromu. V úvodu je podán přehled literárníchpoznatků o tématu. V retrospektivní studii jsme popsali soubor 18 adolescentních pacientů (15chlapců, 3 dívky) o průměrném věku 15,4 ± 2,1 let, kteří byli léčeni na Dětské psychiatrické klinicev letech 1998–2003 pro současný výskyt schizofrenních a obsedantně-kompulzivních příznaků.U souboru jsme sledovali vývoj onemocnění před hospitalizací a detailně popsali symptomatikuobou okruhů zachycených za hospitalizace. Průměrná délka hospitalizace byla 3,6 ± 1,5 měsíce,tedy delší než je průměrná doba léčby u pacientů s nekomplikovaným schizofrenním onemocněním.Pacienti byli léčeni nejčastěji kombinacemi neuroleptik a antidepresiv SSRI, poměrně často také jenmonoterapií neuroleptiky. Odpověď na léčbu byla méně výrazná než u nekomplikované schizofrenie,z výchozí hodnoty 1. položky CGI 5,8 ± 0,9 jsme po měsíci léčby zaznamenali pokles na 5,2 ± 1,1 (p =0,004) a po dvou měsících na 4,7 ± 1,6 (p = 0,002). Naše výsledky nepodporují hypotézu o protektivnímpůsobení obsedantně-kompulzivního syndromu v iniciálních stadiích schizofrenních onemocnění.Interpretace výsledků této studie je limitovaná vzhledem k velikosti souboru a absenci kontrolnískupiny.

Klíčová slova:
schizofrenie, obsedantně-kompulzivní syndrom, psychopatologie, léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se