Psychosociální souvislosti užívání marihuanyu dětí staršího školního věku


Psychosocial Context of Marijuana Use in SchoolChildren

The authors refer to the risks of using cannabis among pupils of 8th and 9th grade of basic schools andstudents of 3rd and 4th grades of eight-year grammar schools in Prague and České Budějovice. 17.3% of1431 adolescents at the average age of 14.5 years reported an experience with marijuana or hashishduring last year. Between the age of 14 and 15, an experience with cannabis increased from 12% to22%. 7.7% reported regular (once a month and more often) use of cannabis. The authors found a higherprevalence of cannabis use among Prague adolescents; no signifi cant difference was found betweenboys and girls. In comparison with their peers users of cannabis spent more often their leisure timein a bunch, they went out for entertainment in the evening more often, they had higher pocket money,they spent less time with their parents, they had confl icting relationship with one of their parents,more often they reported that one of their parents had problems with alcohol. They smoked, drankalcohol and had an experience with other drugs more often. In Windle’s questionnaire showed higherscore in a scale of attention disorder and hyperactivity, opposing disorder and behaviour disorders.Also a higher score of anomie and depression was found in them.

Key words:
addictions, cannabis, behaviour disorders, adolescence.


Autoři: F. D. Krch;  L. Csémy 1;  H. Drábková 2
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. Psychiatrické centrum Praha, ředitel prof. MUDr. C. Höschl, DrSc. 1Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha, ředitel PhDr. J. Růžička 2
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2004, No. 6, pp. 348-355.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři referují o rizicích užívání kanabisu mezi žáky osmých a devátých tříd základních škola studentů třetích a čtvrtých ročníků víceletých gymnázií v Praze a Českých Budějovicích. Zkušenosts marihuanou nebo hašišem za poslední rok uvedlo 17,3 % ze 1431 adolescentů v průměrném věku14,5 roku. Mezi 14. a 15. rokem vzrostla zkušenost s kanabisem z dvanácti na dvacet dva procent.Pravidelné (jednou měsíčně a častěji) užívání kanabisu uvedlo 7,7 % respondentů. Vyšší prevalenciužívání kanabisu autoři zjistili mezi pražskými adolescenty; mezi chlapci a děvčaty nebyl zjištěnvýznamný rozdíl. Ve srovnání se svými vrstevníky trávili uživatelé kanabisu častěji svůj volný časv partě, častěji chodili večer za zábavou, měli vyšší kapesné, méně času trávili se svými rodiči, mělikonfl iktní vztah s některým z rodičů, častěji uváděli, že někdo z rodičů má problémy s alkoholem.Sami častěji kouřili, pili alkohol a měli zkušenost i s jinými drogami. Ve Windleho dotazníkuvykazovali vyšší skóre ve škále porucha pozornosti a hyperaktivita, opoziční porucha a poruchychování. Rovněž bylo u nich zjištěno vyšší skóre anomie a deprese.

Klíčová slova:
závislosti, kanabis, poruchy chování, adolescence.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se