Ketaminová blokáda NMDA receptorůa patofyziologický model „prožitku blízko smrti“


Ketamine Block of NMDA Receptors and Pathophysiological Model of „NeardeathExperience“

NDE has accompanied man from time immemorial. Even though an impressive amount of workhas been done in the field of NDE explantion, many areas have remained unexplored. One of themis near-death experience produced by ketamine via NMDA (N-methyl-D-aspartate) receptor blockin the brain. Conditions which precipitate NDE (hypoxia, ischaemia, hypoglycaemia etc.) havebeen defined as „energy blockers“. There is lack of ATP in the brain in conditions of hypoxia.Therefore interactions between neurotransmitters and receptors are not possible and all receptors(incl. NMDA receptors) are blocked. This suggest a pathophysiological explanation.

Key words:
ATP, cerebral hypoxia, energetic barrier, glutamate, ketamine, NMDA receptors, neardeathexperience.


Autoři: P. Cvrček
Působiště autorů: ARO, Nemocnice Jihlava
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2002, No. 7, pp. 382-387.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
Prožitek blízko smrti (NDE) provází lidstvo od nepaměti. Přestože na poli výzkumu NDEbyl odveden veliký kus práce, mnoho oblastí zůstává nevysvětleno. Jednou z nich je prožitekblízko smrti vyvolaný ketaminovou blokádou mozkových NMDA (N-metyl-D-aspartátových) receptorů.Podmínky, které navozují NDE (hypoxie, ischemie, hypoglykémie apod.) byly definoványjako „blokátory energie“. Při hypoxii je v mozku kritický nedostatek makroergních fosfátovýchvazeb (ATP). Proto jsou znemožněny interakce mezi neurotransmitery a jejich receptory (včetněNMDA receptorů). To naznačuje možnost patofyziologického vysvětlení prožitku blízko smrti.

Klíčová slova:
ATP, mozková hypoxie, energetická bariéra, glutamát, ketamin, NMDA receptory,prožitek blízko smrti.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2002 Číslo 7
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se