Quetiapin - normalizující vliv na hmotnost?


Quetiapine - a Normalizing Effect on the Weight?

Problems with obesity in the normal population are reviewed, and antipsychotic-induced weightgain is discussed. The data about quetiapine-induced weight changes are analyzed in more detail.Available data from controlled and uncontrolled studies indicate that quetiapine could havea „normalizing“ effect on weight. This is supported also by the positive influence of clozapine andquetiapine combination on the weight and severity of diabetes in patients with clozapine-inducedoverweight. Considering these results and the fact, that clozapine has a similar pharmacologicalprofile to olanzapine, a trial with a combination of olanzapine and quetiapine in patients witholanzapine-induced overweight was performed.

Key words:
overweight, atypical antipsychotic combination of antipsychotics, quetiapine.


Autoři: E. Češková;  M. Ondrušová
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, přednosta prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2002, No. 3, pp. 135-139.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři nejprve krátce shrnují problematiku obezity psychicky zdravé populace a dále sezabývají přírůstkem hmotnosti při aplikaci antipsychotik, hlavně atypických. Detailněji jsou analyzovány údaje o změně hmotnosti při aplikaci quetiapinu. Dosavadní údaje z kontrolovanýchi nekontrolovaných studií naznačují, že quetiapin by mohl mít normalizující vliv na hmotnost.Toto podporuje i pozitivní vliv kombinace klozapinu a quetiapinu na hmotnost a závažnost diabetu u nemocných, u kterých došlo ke značnému přírůstku hmotnosti a rozvoji diabetu na monoterapii klozapinem. Vzhledem k těmto údajům a skutečnosti, že klozapin je farmakologicky blízkýolanzapinu, pokusili se autoři pozitivně ovlivnit přírůstek hmotnosti na olanzapinu aplikací kombinace olanzapin a quetiapin.

Klíčová slova:
nadváha, atypická antipsychotika, kombinace antipsychotik, quetiapin.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2002 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se