Kouření a stresVýsledky studie ELSPAC


Smoking and Stress. The Results of the ELSPAC Study

In the framework of the ELSPAC study (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childho-od) which, in the Czech Republic, comprises women from the Znojmo region and from Brno,exposure to chronic stress during childhood and at present was recorded in 4990 pregnant wo-men. When compared with women from a great industrial city, the prevalence of impaired familyrelations was significantly lower in women from a rural district. In the same locality, the rate ofwomen with only basic or lower education was significantly higher. The prevalence of womenwith a history of smoking was similar in both localities (over 40 %) and it was in a negativecorrelation with the level of education. Smokers from both localities had a significantly higheroccurence of all signs characterizing a possible source of stress, among others also a higher pre-valence of induced abortions of unwanted pregnancies (in average 48.7% versus 28.2% in nonsmokers, p < 0.0001). The results confirmed the significant role of stress in the etiology of smo-king.

Key words:
pregnancy, stress, smoking.


Autoři: L. Kukla;  D. Hrubá;  M. Tyrlík
Působiště autorů: Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 6, pp. 316-321.
Kategorie: Články

Souhrn

Ve studii ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood), zahrnují-cí v České republice ženy z okresu Znojmo a z Brna, byly u 4990 těhotných žen sledovány expozicechronickému stresu v anamnéze z dětství a ze současnosti.V zemědělském okrese byla ve srovnání se souborem žen z velkého průmyslového města význam-ně nižší prevalence narušených rodinných vztahů. Ve stejné lokalitě byla významně vyšší frek-vence žen, které dosáhly pouze základního nebo nižšího odborného vzdělání. Prevalence žen,které udávaly kouření ve své anamnéze, byla v obou lokalitách podobná (více než 40%) a korelova-la negativně s úrovní jejich vzdělání.Kuřačky v obou lokalitách měly signifikantně vyšší výskyt všech znaků, které charakterizovalymožný zdroj stresu, mimo jiné i vyšší prevalenci umělých přerušení nechtěných těhotenství(v průměru 48,7 % versus 28,2 % u nekuřaček, p < 0,0001). Výsledky potvrzují významnou úlohustresu v etiologii kouření.

Klíčová slova:
těhotenství, stres, kouření.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se